Inscriere cercetatori

Asociatia Ad Astra a cercetatorilor romani lanseaza BAZA DE DATE A CERCETATORILOR ROMANI DIN DIASPORA. Scopul acestei baze de date este aceea de a stimula colaborarea dintre cercetatorii romani de peste hotare dar si cu cercetatorii din Romania. Cercetatorii care doresc sa fie nominalizati in aceasta baza de date sunt rugati sa trimita un email la cristian.presura@gmail.com

Neutrino-antineutrino oscillations as a possible solution for the LSND and MiniBooNE anomalies?

Domenii publicaţii > Fizica + Tipuri publicaţii > Articol în revistã ştiinţificã

Autori: S. Hollenberg, O. Micu, H. Paes

Editorial: 80, 2009.

Rezumat:

Cuvinte cheie: neutrino oscillations, extra-dimensions