Inscriere cercetatori

Quantum hoop conjecture: Black hole formation by particle collisions

Domenii publicaţii > Fizica + Tipuri publicaţii > Articol în revistã ştiinţificã

Autori: R. Casadio, O. Micu, F. Scardigli

Editorial: Phys.Lett. B, 732, 2014.

Rezumat:

Cuvinte cheie: black holes, hoop conjecture