Inscriere cercetatori

The influence of the thermal cycling on grain size nickel-based alloys

Domenii publicaţii > Stiinte ingineresti + Tipuri publicaţii > Articol în revistã ştiinţificã

Autori: Sanda Cristina VULPE, Mãrioara ABRUDEANU, Dumitru OHÂI, Adriana-Gabriela PLÃIAŞU, Nicoleta RÃDUȚOIU

Editorial: Revista de Chimie, 63, p.1112-1115, 2012.

Rezumat:

Cuvinte cheie: thermal cycling, grain size