Inscriere cercetatori

The influence of the thermal transient regime on grain size nickel-based alloys,

Domenii publicaţii > Stiinte ingineresti + Tipuri publicaţii > Articol în revistã ştiinţificã

Autori: Sanda Cristina VULPE, Mãrioara ABRUDEANU, Dumitru OHÂI, Adriana-Gabriela PLÃIAŞU, Vasile RIZEA, Nicoleta RÃDUȚOIU

Editorial: Revista de Chimie, 63, p.1026-1030, 2012.

Rezumat:

Cuvinte cheie: thermal transient, nuclear materials