Inscriere cercetatori

Facebook

Antibacterial polymeric coating based on polypyrrole and polyethylene glycol on a new alloy TiAlZr 75(4),

Domenii publicaţii > Chimie + Tipuri publicaţii > Articol în revistã ştiinţificã

Autori: Camelia Ungureanu, Cristian Pirvu, Mihaela Mindroiu, Ioana Demetrescu

Editorial: Prog. Org. Coat., 75,4, p.349-355, 2012.

Rezumat:

Cuvinte cheie: acoperire polymerica,antibacterial,TiAlZr // polymeric coating,antibacterial,TiAlZr