Inscriere cercetatori

Facebook

Electrochemical impedance spectroscopy in understanding the influence of ultrasonic dental scaling on the dental structure-dental filling interface

Domenii publicaţii > Chimie + Tipuri publicaţii > Articol în revistã ştiinţificã

Autori: • Andrei, Mihai; Pirvu, Cristian; Demetrescu, Ioana

Editorial: EUROPEAN JOURNAL OF ORAL SCIENCES , 122,6, p.411-416, 2014.

Rezumat:

Cuvinte cheie: EIS, umpluturi dentare // EIS,dental filling

Electrochemical impedance spectroscopy in understanding the influence of ultrasonic dental scaling on the dental structure-dental filling interface

Domenii publicaţii > Chimie + Tipuri publicaţii > Articol în revistã ştiinţificã

Autori: • Andrei, Mihai; Pirvu, Cristian; Demetrescu

Editorial: EUROPEAN JOURNAL OF ORAL SCIENCES , 122,6, p.411-416, 2014.

Rezumat:

Cuvinte cheie: EIS, umpluturi dentare // EIS,dental filling