Inscriere cercetatori

Premii Ad Astra

premii Ad Astra

Asociația Ad Astra a anunțat câștigătorii Premiilor Ad Astra 2022: http://premii.ad-astra.ro/. Proiectul și-a propus identificarea și popularizarea modelelor de succes, a rezultatelor excepționale ale cercetătorilor români din țară și din afara ei.

Asociatia Ad Astra a cercetatorilor romani lanseaza BAZA DE DATE A CERCETATORILOR ROMANI DIN DIASPORA. Scopul acestei baze de date este aceea de a stimula colaborarea dintre cercetatorii romani de peste hotare dar si cu cercetatorii din Romania. Cercetatorii care doresc sa fie nominalizati in aceasta baza de date sunt rugati sa trimita un email la cristian.presura@gmail.com

A novel 2-D coordination polymer with mixed azido and alkoxido bridges: Synthesis, structure and magnetic properties

Domenii publicaţii > Chimie + Tipuri publicaţii > Articol în revistã ştiinţificã

Autori: Liliana Stoicescu, Catalin Maxim, Mathieu Rouzières, Mihaela Hillebrand, Rodolphe Clérac, Marius Andruh

Editorial: Polyhedron, 92, p.111–116, 2015.

Rezumat:

A novel 2-D coordination polymer [Cu2(L)(N3)3]n, 1 (HL: 1,5-diaminopentan-3-ol) has been synthesized and its crystal structure and magnetic properties have been studied. The crystal structure of the compound 1 consists of binuclear moieties [Cu2(L)(N3)3] with mixed alkoxido/end-on azido bridges, which are linked by double asymmetric end-on and single asymmetric end-to-end azido bridges, resulting in a 2-D layer extended within the ab crystallographic plane. Variable-temperature magnetic susceptibility data evidence strong antiferromagnetic interaction between the CuII ions within the binuclear units, which are mediated by the two types of bridges (J = -123(2) cm-1, H = -2JS1S2). The experimental value of the exchange coupling constant is confirmed by DFT calculations.

Cuvinte cheie: Copper complexes; Alkoxido bridges; Azide; 2-D coordination polymer; Magnetic properties

URL: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0277538715001576