Inscriere cercetatori

Premii Ad Astra

premii Ad Astra

Asociația Ad Astra anunță lansarea proiectului Premiilor Ad Astra 2022 (link aici), care își propune identificarea și popularizarea modelelor de succes, a rezultatelor excepționale ale cercetătorilor români din țară și din afara ei. Regulamentul de participare se poate gasi aici, iar  pagina de inscriere se poate accesa aici.

Asociatia Ad Astra a cercetatorilor romani lanseaza BAZA DE DATE A CERCETATORILOR ROMANI DIN DIASPORA. Scopul acestei baze de date este aceea de a stimula colaborarea dintre cercetatorii romani de peste hotare dar si cu cercetatorii din Romania. Cercetatorii care doresc sa fie nominalizati in aceasta baza de date sunt rugati sa trimita un email la cristian.presura@gmail.com

UPDATE 7 iulie – Asociaţia Ad Astra cere publicarea online a CV-urilor directorilor de proiect Tinere Echipe 2014 – scrisoare deschisă adresată dlui Adrian Curaj

Domnule Adrian Curaj,

Asociaţia Ad Astra urmăreşte îndeaproape desfăşurarea competiţiei de proiecte Tinere Echipe 2014, coordonată de UEFISCDI. În acest sens am fost nevoiţi să apelăm la instanţa de judecată pentru aflarea bugetului total al competiţiei. Chiar dacă acesta ar fi trebuit inclus în Pachetul de informaţii ce face parte integrantă a Ordinului de lansare al competiţiei, el rămâne încă o necunoscută.
Observăm însă, că în adresa UEFISCDI nr. 429/26.02.2015 spre ANCSI este prevăzut un „buget estimativ pentru o rată de succes de 10%”, confirmat şi prin actul adiţional nr. 24 din 23.02.2015 încheiat între UEFISCDI şi ANCSI.
Instituţia pe care o conduceţi a militat constant pentru transparentizarea procesului de evaluare al proiectelor. În acest sens, la competiţiile anterioare (inclusiv Tinere Echipe 2012) CV-ul directorului de proiect s-a publicat pe site-ul UEFISCDI, măsură pe care am salutat-o. Regretăm că aceasta nu se mai aplică în cazul prezentei competiţii. Considerăm imperios necesar ca CV-ul directorului de proiect (secţiunea B2 din cererea de finanţare) să fie făcut public, mai ales în contextul în care 60% din scorul proiectului depinde de calitatea rezultatelor anterioare şi capacitatea acestuia de a coordona activităţi ştiinţifice. Prin continuarea acestei bune practici în procesul de evaluare veţi evita posibilele nemulţumiri din partea celor care se vor considera nedreptăţiţi (mai ales în contextul unei rate estimate de succes relativ mici).

În speranţa că veţi da curs solicitării noastre, vă mulţumim anticipat.

Cu stimă,
Asociaţia Ad Astra

=====================
Răspunsul dlui Curaj*, din data de 5.06.2015:

„Catre,
Asociatia Ad-Astra

Referitor la solicitarea Dvs. din 03.06.2015, va precizam urmatoarele:
In competitiile din 2012 (Idei si Resurse Umane), publicarea CV-ului directorului de proiect a fost o conditie precizata in pachetele de informatii, aprobate prin Decizii ANCS.
Pachetul de informatii pentru Competitia TE 2014 nu prevede publicarea CV-ului directorului de proiect, in aceste conditii CV-ul nu a fost solicitat ca fisier/informatie distincta.
Intelegem apelul Dvs si, in virtutea transparentei, putem solicita CNCS-ului si ANCSI-ului aprobarea pentru publicarea CV-ului. Insa, avand in vedere ca in actuala competitie CV-ul este integrat in cererea de finantare, incarcata in format .pdf precum si faptul ca UEFISCDI respecta principiului de a nu interveni pe documentele incarcate de catre directorii de proiecte, CV-urile nu pot fi extrase din cererile de finantare. In consecinta, CV-urile vor fi solicitate directorilor de proiecte iar publicarea lor se va face, speram, inainte de afisarea rezultatelor, in conditiile primirii aprobarii de la CNCS si ANCSI.
Daca considerati oportuna abordarea noastra, vom initia demersurile necesare.

Cu stima,
Adrian CURAJ
Director General UEFISCDI”
=====================
* prin corespondenţa purtată ulterior cu dl Curaj, am fost asiguraţi că s-a cerut, în scris, permisiunea de a publica CV-urile directorilor de proiect atât la ANCSI cât şi la CNCS (până la data de 01.07.15 neexistând un răspuns din partea acestora).

***************************************** 7 iulie 2015
În legătură cu solicitarea Ad Astra de publicare a CV-urilor directorilor de proiecte TE 2014, UEFISCDI ne-a informat că „CNCS nu poate interveni retroactiv, în procesul de derulare al competiţiei, prin solicitarea suplimentară a CV-urilor […].”
La aceasta se adaugă imposibilitatea tehnică de a extrage informaţia vizată din cererea de finanţare.
În acest context, UEFISCDI, prin persoana dlui dir. gen. Adrian Curaj, ne-a asigurat că CV-urile actualizate ale directorilor de proiecte câştigătoare vor fi centralizate şi publicate pe site-ul UEFISCDI odată cu faza de contractare.
Ad Astra a cerut în acelaşi timp reintroducerea în Pachetele de informaţii viitoare a notei conform căreia „Sectiunile B2 (n.r. Curriculum vitae – max. 2 pagini) si B3 (n.r. Elemente definitorii ale realizărilor ştiinţifice remarcabile ale directorului de proiect – max. 4 pagini) ale aplicatiei vor fi publice. Acestea vor fi încărcate în platforma de depunere, atât sub forma a 2 fisiere .pdf separate cât si ca parte integrantă a cererii de finantare.”. Această prevedere a fost inclusă în Pachetele de informaţii ale competiţiilor anterioare din cadrul programului Resurse Umane.
*****************************************

http://docs.ad-astra.ro/Scrisoare_deschisa_dlui_Adrian_Curaj.pdf