Inscriere cercetatori

Cycling Loading Effect on a Solid Propellant Engine Performances – Part 2 – 3D CFD Study Validation

Domenii publicaţii > Stiinte ingineresti + Tipuri publicaţii > Articol în volumul unei conferinţe

Autori: Adrian Arghiropol, Constantin Rotaru, Nicolae Florin Zaganescu

Editorial: The 6th IASME / WSEAS, Fluid Mecanics an Aerodynamics, Rhodes, Greece , 2008.

Rezumat:

Cuvinte cheie: International Conference of Fluid Mechanics and Aerodynamics Rhodes, Greece