Inscriere cercetatori

Cycling Loading Effect on a Solid Propellant Engine Performances

Domenii publicaţii > Stiinte ingineresti + Tipuri publicaţii > Articol în volumul unei conferinţe

Autori: Adrian Arghiropol, Mircea Boscoianu, Adrian Coman

Editorial: The 5th IASME / WSEAS, Fluid Mecanics an Aerodynamics, Athens - Greece, p.201-205, 2007.

Rezumat:

Cuvinte cheie: International Conference of Fluid Mechanics and Aerodynamics