Inscriere cercetatori

Transparenţă şi obiectivitate în administrarea cercetării din România – Proiect finanţat prin Phare

Proiectul „Transparenţă şi obiectivitate în administrarea cercetării din România” a fost derulat de către asociaţia Ad Astra a cercetătorilor români în perioada decembrie 2005 – noiembrie 2006 şi a fost finanţat de către Uniunea Europeană în cadrul programului Phare 2003 – Consolidarea Societăţii Civile în România.

Proiectul a avut drept scopuri îmbunătăţirea obiectivităţii şi transparenţei în politicile ştiinţifice şi finanţarea publică a cercetării din România, precum şi descurajarea corupţiei din acest domeniu. În cadrul proiectului s-a monitorizat respectarea legislaţiei referitoare la finanţarea publică a cercetării, respectarea normelor internaţionale de bună practică în domeniu, obiectivitatea şi transparenţa procesului de evaluare şi finanţare. S-au diseminat pe plan naţional bunele practici internaţionale în domeniu, iar cercetătorii au fost încurajaţi să acţioneze pentru apărarea propriilor drepturi şi împotriva corupţiei din domeniu.

Acest site web nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Comisiei Europene. Întreaga răspundere asupra corectitudinii şi coerenţei informaţiilor prezentate revine iniţiatorilor site-ului web.

Pentru informaţii despre celelalte programe finanţate de Uniunea Europeană în România, cât şi pentru informaţii detaliate privind aderarea României la Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi adresa web a Centrului de Informare al Comisiei Europene în România.