Inscriere cercetatori

Asociatia Ad Astra a cercetatorilor romani lanseaza BAZA DE DATE A CERCETATORILOR ROMANI DIN DIASPORA. Scopul acestei baze de date este aceea de a stimula colaborarea dintre cercetatorii romani de peste hotare dar si cu cercetatorii din Romania. Cercetatorii care doresc sa fie nominalizati in aceasta baza de date sunt rugati sa trimita un email la cristian.presura@gmail.com

Finalizarea evaluării proiectelor de tip Tinere Echipe este amânată nejustificat

Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice a lansat în noiembrie 2014 o competiţie de proiecte de cercetare ştiinţifică destinată formării de tinere echipe. Aceasta este în prezent nefinalizată, încălcându-se deja atât calendarul iniţial (termen limită: 03.04.2015), prevăzut în Ordinul de ministru ce deschidea competiţia, cât şi cel de-al doilea termen, de 18.07.2015, fixat ulterior. Amânarea până după 15.09.2015 a anunţării rezultatelor finale, în condiţiile în care evaluarea a fost deja finalizată la 31.07.2015, este absolut nejustificată. Motivul invocat pentru această nouă amânare („perioada de vacanţă academică”) nu ni se pare rezonabil. Reamintim că la prima competiţie Tinere Echipe din cadrul PN II contractarea s-a făcut tocmai în această perioadă a anului: 28.07 – 13.08.2010. Anunţarea rezultatelor după 15.09.2015 se traduce într-o întârziere de mai bine de cinci luni faţă de calendarul iniţial.

De asemenea, în actul adiţional nr. 24/23.022015 încheiat între UEFISCDI şi ANCSI sunt prevăzute ~34 milioane lei pentru finanţarea acestor proiecte, iar primul avans este prevăzut a fi virat în luna iulie a.c., termen evident nerespectat. Deblocarea acestor sume abia în luna octombrie, sau mai târziu, când se va face contractarea conform noului calendar, va crea numeroase inconveniente de ordin birocratic şi logistic. Spre exemplu: nu se vor putea organiza concursuri pentru ocuparea noilor posturi prevăzute tocmai cu scopul de a construi echipe de cercetare tinere şi nu se vor putea organiza licitaţii necesare achiziţiilor de materiale. Aceasta, deoarece evidenţa contabilă aferentă anului 2015 trebuie încheiată la începutul lunii decembrie şi raportată autorităţii contractante (în speţă, UEFISCDI).

Ţinând cont de cele relatate mai sus, Asociaţia Ad Astra solicită CNCS şi UEFISCDI soluţionarea de urgenţă a contestaţiilor şi demararea contractării proiectelor declarate câştigătoare în cel mai scurt timp posibil.

Asociaţia Ad Astra
Bucureşti
11.08.2015