Inscriere cercetatori

Asociatia Ad Astra a cercetatorilor romani lanseaza BAZA DE DATE A CERCETATORILOR ROMANI DIN DIASPORA. Scopul acestei baze de date este aceea de a stimula colaborarea dintre cercetatorii romani de peste hotare dar si cu cercetatorii din Romania. Cercetatorii care doresc sa fie nominalizati in aceasta baza de date sunt rugati sa trimita un email la cristian.presura@gmail.com

Scrisoare deschisă adresată preşedintelui ANCSI, privind lipsa măsurilor de ordin administrativ necesare aplicării PN-III

Domnule Tudor Prisecaru, preşedinte al ANCSI,

Cu o întârziere de aproape doi ani, în data de 22 iulie 2015, Guvernul României a adoptat Planul Naţional de Cercetare-Dezvoltare şi Inovare III (PN-III). Două săptămâni mai târziu, documentul a apărut în Monitorul Oficial, sub forma HG 583/2015. Datorită acestei întârzieri inadmisibile, deşi strategia naţională fusese proiectată iniţial pentru perioada 2014-2020, PN-III a trebuit să fie intitulat acum „2015-2020”. Consecinţele catastrofale ale acestei întârzieri sunt descrise, de exemplu, în nota de fundamentare a HG 521/2015, printre efectele menţionate înscriindu-se şi iminenţa intrării în şomaj a majorităţii personalului de cercetare.
http://gov.ro/ro/print?modul=subpagina&link=nota-de-fundamentare-hg-nr-521-08-07-2015

PN-III include unele elemente aparent încurajatoare privind reluarea finanţării competiţionale a cercetării în România. Din document lipsesc însă două componente definitorii pentru orice fel de plan: calendarul de implementare şi bugetul. Articolul privind bugetul prevede doar că, împreună cu finanţările din surse private şi externe, prin PN-III nu se pot cheltui mai mult de 15 mld lei, ceea ce nu reprezintă un angajament bugetar propriu-zis.

În acelaşi timp, legea cercetării, OG57/2002 actualizată, în versiunea prezentă pe situl ANCSI (http://www.ancs.ro/uploads/legislatie/og-57.doc), prevede: „ART. 53 (1) În vederea asigurării finanţării în sistem competiţional, pe programe, a activităţilor de cercetare-dezvoltare şi inovare, autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare elaborează, planifică şi execută:

a) bugetul multianual total, necesar realizării Planului naţional, detaliat pe programele componente, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului o dată cu aprobarea Planului naţional …”

Altfel spus, tot pe 22 iulie 2015 ar fi trebuit să se fi adoptat de către guvern şi acest buget multianual, document care ar fi trebuit să fi fost expus spre discuţie publică în luna anterioară şi care ar fi trebuit să fie publicat într-o hotărâre de guvern. Nu am reuşit să găsim acest document esenţial nici pe lista de normative expuse pentru discuţie publică de pe situl ANCSI, nici nicăieri altundeva.

Ţinând cont de severitatea fără precedent a situaţiei create de întârzierea adoptării PN-III, considerăm că orice tergiversare suplimentară a executării acestui plan va avea consecinţe ireversibile, de o maximă gravitate. În consecinţă, vă solicităm să demaraţi de urgenţă procedurile administrative pentru aplicarea PN-III şi să faceţi publice pe situl de web al ANCSI următoarele documente:

A. Bugetul PN-III care ar trebui să fi fost adoptat prin hotărâre de guvern conform art 53.1.a din OG57/2002 actualizată.

B. Planurile anuale de implementare a PN-III, conform art 8 din HG583/2015, cel puţin pentru anii 2015 şi 2016.

C. Calendarul general al PN-III, menţionat în art. 1 din HG583/2015, incluzând şi calendarele primelor competiţii, absolut necesare pentru că cercetătorii să îşi poată programa din timp activităţile de propunere de proiecte.

D. Prevederile viitoarelor contracte între ANCSI şi conducătorii programelor naţionale componente ale PN-III care vor fi externalizate.

Asociaţia Ad Astra
Bucureşti
18.08.2015

http://docs.ad-astra.ro/PN_III_comunicat_Ad_Astra_18.08.2015.pdf