Inscriere cercetatori

Asociatia Ad Astra a cercetatorilor romani lanseaza BAZA DE DATE A CERCETATORILOR ROMANI DIN DIASPORA. Scopul acestei baze de date este aceea de a stimula colaborarea dintre cercetatorii romani de peste hotare dar si cu cercetatorii din Romania. Cercetatorii care doresc sa fie nominalizati in aceasta baza de date sunt rugati sa trimita un email la cristian.presura@gmail.com

Structuri din cadrul SNCDI 2015-2020 – cerere de acces la informaţii de interes public

Către,
Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice – Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare
Str. Mendeleev, nr. 21-25, cod 010362, sector 1, Bucureşti, România

Data: 23.09.2015

Domnule preşedinte,

Subscrisa, Asociaţia Ad Astra, înregistrată în Registrul Special al Asociaţiilor şi Fundaţiilor sub nr. 3089/A/2002, cu sediul pentru comunicarea corespondenţei în Str. Regele Ferdinand, Nr. 33, C.P. 97, Cluj-Napoca, 400750, sau electronic la office@ad-astra.ro, reprezentată de Mihai Miclăuş, membru în Consiliul Director al Asociaţiei, formulăm următoarea:

CERERE DE ACCES LA INFORMAŢII DE INTERES PUBLIC

Credibilizarea sistemului de cercetare faţă de finanţatorii publici (Ministerul de finanţe) şi privaţi, este condiţionată de buna funcţionare a sistemului de monitorizare şi evidenţiere a eficienţei şi impactului cheltuielilor de cercetare.

Existenţa unei monitorizări eficiente, comparabilă celei din ţările dezvoltate, este o precondiţie de bun simţ pentru creşterea nivelului de finanţare a cercetării la nivelul unei ţări europene, condiţie solicitată insistent de Comisia Europeană, Curtea de Conturi, Ministerul de finanţe şi recomandată şi în evaluare intermediară a PN-II.

HG 929/2014, Strategia Naţională de Cercetare, Dezvoltare şi Inovare, adoptată în octombrie 2014, a răspuns, în principiu, acestei necesităţi, stipulând organizarea mai multor structuri: (1) AN-CDI, Arhiva Naţională a CDI; (2) CC-CDI, Colegiul Consultativ pentru Cercetare, Dezvoltare şi Inovare; (3) CNCS, Consiliul Naţional pentru Cercetare Ştiinţifică; (4) CNPSTI, Consiliul Naţional pentru Politica Ştiinţei, Tehnologiei şi Inovării; (5) CNSPIS-CDI Comisia Naţională pentru Statistică şi Prognoză în Învăţământul Superior, Cercetare, Dezvoltare şi Inovare; (6) UP-CDI, Unitatea de Politici CDI.

De asemenea, HG 929 mai menţionează un instrument cu un rol central în subsistemul de monitorizare, numit (7) RASUC, Raportul Anual Standardizat al Unităţii de Cercetare. Era esenţial ca standardul după care fiecare organizaţie de cercetare completează RASUC să fi fost publicat cât mai devreme în cursul primului an de aplicare a noii strategii.

Membri ai asociaţiei noastre au încercat să se documenteze asupra situaţiei acestor organisme şi a standardului RASUC. Nu am reuşit să indentificam, pe Internet, informaţii actualizate privind aceste chestiuni, nici nu am găsit normativele care le privesc expuse spre consultare publică.

În consecinţă, vă solicităm să ne remiteţi copii după următoarele documente, sau adresele web unde pot fi găsite:

1. Calendarul de înfiinţare şi intrare în funcţiune al acestor organisme
2. Datele şi adresele la care au fost supuse spre consultare publică normativele aferente acestor organisme

Solicităm de asemenea următoarele documente specifice, sau, în cazul în care încă nu există, numele funcţionarului căruia i-aţi atribuit responsabilitatea întocmirii respectivului document şi data limită la care trebuie finalizat:

(1) Pentru AN-CDI, Arhiva Naţională a CDI, CC-CDI:

– actul de înfiinţare şi statutul
– organigramă de personal
– numele şi cv-ul personalului din conducere
– adresa de web a AN-CDI
– bugetul AN-CDI

(2) Pentru Colegiul Consultativ pentru Cercetare, Dezvoltare şi Inovare:

– ultima versiune a statutului
– lista nominală a membrilor şi actul prin care au fost numiţi
– adresa online a paginii colegiului
– adresele online ale cv-urilor membrilor
– ultimele trei rapoarte anuale de activitate

(3) Pentru CNCS, Consiliul Naţional pentru Cercetare Ştiinţifică;

– ultima versiune a statutului
– lista nominală a membrilor şi actul prin care au fost numiţi
– adresa online a paginii consiliului (cea existentă nu este adusă la zi)
– adresele online ale cv-urilor membrilor
– ultimele trei rapoarte anuale de activitate

(4) Pentru CNPSTI, Consiliul Naţional pentru Politica Ştiinţei, Tehnologiei şi Inovării;

– actul prin care s-a stabilit statutul
– lista nominală a membrilor şi actul prin care au fost numiţi
– adresa online a paginii consiliului
– adresele online ale cv-urilor membrilor
– ultimele trei rapoarte anuale de activitate

(5) Pentru CNSPIS-CDI Comisia Naţională pentru Statistică şi Prognoza în Învăţământul Superior, Cercetare, Dezvoltare şi Inovare;

– actul prin care s-a stabilit statutul
– lista nominală a membrilor şi actul prin care au fost numiţi
– adresa online a paginii consiliului
– adresele online ale cv-urilor membrilor
– ultimele trei rapoarte anuale de activitate

(6) Pentru UP-CDI, Unitatea de Politici CDI.

– actul de înfiinţare şi statutul
– organigrama de personal
– numele şi cv-ul personalului din conducere
– adresa de web a AN-CDI
– bugetul UP-CDI

(7) Pentru RASUC, Raportul Anual Standardizat al Unităţii de Cercetare.

– standardul după care trebuie întocmit raportul anual standardizat.
– normativul care stabileşte mecanismul de completare, depunere şi arhivare al RASUC

Subscrisa, vom plăti taxele aferente serviciilor de copiere a documentelor solicitate, dacă va fi cazul.

În situaţia în care nu veţi răspunde la cererea subscrisei în termenele dispuse de art. 7 din Legea 544/2001, ne rezervăm dreptul de a ne adresa instanţei de contencios administrativ pentru rezolvarea cererii noastre, în temeiul art. 22 al aceleiaşi legi.

Ne întemeiem cererea pe prevederile Legii 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public.

http://docs.ad-astra.ro/Componenta_structuri_SN_III_23sept2015.pdf