Inscriere cercetatori

Solicitările Asociaţiei Ad Astra pentru ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice

Având în vedere priorităţile declarate ale guvernului, referitoare la cultivarea unui dialog constant şi eficient cu societatea civilă, creşterea transparenţei administraţiei centrale, precum şi creşterea capacităţii cercetării-dezvoltării de a contribui la competitivitatea economică şi bunăstarea cetăţenilor, Asociaţia Ad Astra a cercetătorilor români din întreaga lume solicită ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiintifice implementarea următoarelor măsuri pe care le considerăm prioritare pentru îndeplinirea acestor obiective, inclusiv îndeplinirea unor obligaţii legale ale MENCS, încălcate în ultimii ani.

http://docs.ad-astra.ro/Propuneri_Ad_Astra_MENCS_07.12.2015.pdf