Inscriere cercetatori

Asociatia Ad Astra a cercetatorilor romani lanseaza BAZA DE DATE A CERCETATORILOR ROMANI DIN DIASPORA. Scopul acestei baze de date este aceea de a stimula colaborarea dintre cercetatorii romani de peste hotare dar si cu cercetatorii din Romania. Cercetatorii care doresc sa fie nominalizati in aceasta baza de date sunt rugati sa trimita un email la cristian.presura@gmail.com

Cerere de acces la informaţii de interes public: CNATDCU – Criterii de echivalare altele decât cele stabilite în Ordinul 6560 din 20.12.2012

UPDATE 01.04.2016: În lipsa unui răspuns, a fost formulată azi o plângere, depusă la Tribunalul Bucureşti, prin care solicităm informaţiile de mai sus.
====================================
În baza legii 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, Ad Astra a adresat MENCS (nr. de înreg. 26338/01.02.2016) următoarea cerere:

„Asociaţia Ad Astra a urmărit constant activitatea CNATDCU şi a susţinut permanent transparentizarea actului de guvernare. În acest proces am constatat că în cadrul Comisiei Fizică au existat în anul 2012-2013 Criterii de echivalare altele decât cele stabilite în Ordinul 6560 din 20 decembrie 2012 privind aprobarea standardelor minimale necesare şi obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învăţământul superior şi a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare, cu modificările ulterioare. Aceste criterii sunt publice la adresahttp://www.eli-np.ro/ro/jobs/Precizari_privind_Standardele_minimale_necesare_si_obligatori
i.pdf

În acest context, vă solicităm să ne comunicaţi:

1. Dacă există sau au existat în cadrul altor comisii de specialitate ale CNATDCU criterii de echivalare, altele decât cele cuprinse în Ordinul nr. 6560/2012

2. Conţinutul acestor echivalari pentru fiecare comisie de specialitate şi lista titlurilor acordate în baza acestor echivalări.

3. Ordinul sau ordinele MENCS prin care au fost stabilite echivalările criteriilor, datele şi modalitatea prin care au fost aduse la cunoştinţa publicului aceste echivalări.”