Inscriere cercetatori

Metodologie durabilă pentru selecţia membrilor comisiilor ce formează CNATDCU

Data: 08.02.2016

Stimate domnule ministru Adrian Curaj,

Membrii asociaţiei Ad Astra au aflat cu interes despre intenţia dvs. de a propune o metodologie durabilă pentru selecţia membrilor comisiilor ce formează CNATDCU. Considerând această preocupare ca una importantă pentru aşezarea sistemului academic românesc în parametri normali de funcţionare, asociaţia noastră vă propune să luaţi în considerare următoarele detalii la implementarea metodologiei menţionate de dvs. în interviul din Revista 22
(http://revista22.ro/70251538/viitorul-cnatdcu-instan-de-apel-pentru-plagiate.html).

1. Propunerile pentru comitetul de selecţie al membrilor CNATDCU să poată fi făcute de asociaţiile profesionale şi ONG-urile ce au în statut ca domeniu de activitate activităţi academice, respectând criteriile minimale (1) persoanele propuse să fie pofesori/CS I cu abilitare sau (2) să fi fost membri ai unor comisii similare de evaluare şi/sau selecţie la universităţi din străinătate.
2. Candidaţii pentru comisiile CNATDCU ce vor intra pe lista comitetului de selecţie să fie propuşi de asociaţiile profesionale şi ONG-urile ce au în statut ca domeniu de activitate activităţi academice, respectând criteriile minimale (1) persoanele propuse să fie profesori/CS I cu abilitare sau (2) să fi fost membri ai unor comisii similare de evaluare şi/sau selecţie la universităţi din străinătate.
3. In ambele instanţe menţionate mai sus, autopropunerile si lipsa criteriilor pe care să le îndeplinească persoanele propuse nu vor face decât să încetinească şi, posibil, să vicieze procesul de selecţie dedicat CNATDCU.
4. Comitetul de selecţie să aleagă membrii comisiilor CNATDCU fără să mai existe un proces de votare al acestora de comunităţile domeniilor respective. Votarea unor candidaţi de comunităţi întregi – de altfel greu definibile – nu este un procedeu fezabil la nivelul meritocratic al comisiilor de tipul celor din CNATDCU. Meritocraţia nu poate fi impusă în mediul academic cu metodele politice ale democraţiei.
5. Lansarea competiţiei pentru ocuparea poziţiilor în comitetul de selecţie şi apoi în comisiile CNATDCU să fie însoţite de un pachet de informaţii care să conţină inclusiv contractele cadru între minister şi membrii comitetului de selecţie şi între minister şi membrii comisiilor CNATDCU.

Cu respect,

Membrii asociaţiei Ad Astra

http://docs.ad-astra.ro/solicitari_CNATDCU_080216.pdf