Inscriere cercetatori

Asociatia Ad Astra a cercetatorilor romani lanseaza BAZA DE DATE A CERCETATORILOR ROMANI DIN DIASPORA. Scopul acestei baze de date este aceea de a stimula colaborarea dintre cercetatorii romani de peste hotare dar si cu cercetatorii din Romania. Cercetatorii care doresc sa fie nominalizati in aceasta baza de date sunt rugati sa trimita un email la cristian.presura@gmail.com

Comunicat pentru eradicarea plagiatelor

Asociaţia Ad Astra constată că, în ciuda presiunilor publice şi a intensificării discuţiilor referitoare la problema plagiatelor, în locul unei abordări simple, clare şi care să ducă rapid la eliminarea acestui flagel care ameninţă credibilitatea internaţională a sistemului de învăţământ românesc, decidenţii politici aleg implementarea unor măsuri complicate procedural, cu durate lungi de timp şi care, cel mai probabil, în contextul actual, nu vor duce la o redresare rapidă a deficienţelor din sistemul de învăţământ românesc. Deşi problemele referitoare la plagiat au aparut şi au fost discutate pe larg încă din 2012, atât MENCS cât şi marea majoritate a universităţilor din România nu au luat măsuri energice pentru îmbunătăţirea integrităţii în mediul academic.

Observăm că, la aproape patru ani, situaţia nu s-a schimbat aproape deloc. Mai observăm că, atunci când au fost luate măsuri, acestea au fost de regulă în cazuri în care persoanele implicate aveau o poziţie publică înaltă, de multe ori scopul principal devenind o luptă politică şi nu în beneficiul sistemului de învăţământ.

Ne exprimăm ingrijorarea că, în noua propunere (proiect de Hotârâre de Guvern privind modificarea şi completarea HG nr. 681/2011 privind aprobarea Codului studiilor universitare de doctorat: http://www.edu.ro/index.php/articles/24000), această situaţie nu va fi decât menţinută şi sistemul va continua să se degradeze.

Salutăm lansarea de către dl Preşedinte Klaus Iohannis a dezbaterii naţionale pe tema educaţiei şi cercetării şi declararea anului 2018 drept an de „resetare a sistemului”. Aşa cum sublinia domnia sa, sistemul românesc de educaţie şi cercetare suferă de „reformită cronică”.

Tocmai datorită acestei reformite cronice, plagiatul rămâne în continuare un flagel al societăţii româneşti. Pentru exemplificare vom lua cazul doctoratelor plagiate:
• Prin Hotărârea nr. 681 din 29 iunie 2011 era aprobat Codul studiilor universitare de doctorat.
• Art. 50 al acestuia prevede:
(1) În cazul nerespectării standardelor de calitate sau de etică profesională în organizarea şi desfăşurarea studiilor universitare de doctorat, Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului poate lua măsurile prevăzute la art. 170 din Legea nr. 1/2011.
• Art. 170 al Legii 1/2011, la care se face trimitere mai sus, prevede:
(1) În cazul nerespectării standardelor de calitate sau de etică profesională, Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, pe baza unor rapoarte externe de evaluare, întocmite, după caz, de CNATDCU, de CNCS, de Consiliul de etică şi management universitar sau de Consiliul Naţional de Etică a Cercetării Ştiinţifice, Dezvoltării Tehnologice şi Inovării, poate lua următoarele măsuri, alternativ sau simultan:
a) retragerea calităţii de conducător de doctorat;
b) retragerea titlului de doctor;
c) retragerea acreditării şcolii doctorale, ceea ce implică retragerea dreptului şcolii doctorale de a organiza concurs de admitere pentru selectarea de noi studenţi-doctoranzi.
• Ordinul nr. 3504 din 12 martie 2012 detalia metodologia punerii în practică a celor de mai sus (vezi art. 27). Din păcate însă, Ordinul nr. 3504 din 12 martie 2012 a fost abrogat de Ordinul nr. 4608 din 28 iunie 2012, care la rându-i a fost abrogat de Ordinul nr. 5644 din 5 septembrie 2012, aflat încă în vigoare, dar cu amendamente numeroase.
Constatăm deci că încă din 2012 exista cadrul legal pentru retragerea titlului de doctor de către MENCS, la propunerea CNATDCU. În acest context şi în lumina dezbaterii naţionale pe tema educaţiei şi cercetării, iniţiate de Preşedinţie, cerem:

• Aplicarea cadrului legal existent deja, care permite sanţionarea plagiatului.
• Ca toate universităţile din România să publice sau să pună la dispoziţie pentru consultare (versiune online şi tiparită, sau numai online) tezele de doctorat susţinute de la înfiinţarea Şcolilor Doctorale şi până în prezent (conform cu art. 168 alin. 9 din Legea 1/2011 şi art. 66, alin. 1 din Codul studiilor universitare de doctorat); modul de acces la toate tezele să fie clar descris pe pagina principală a universităţii; accesul la tezele disponibile numai în bibliotecile universitare să se faca pe baza legitimaţiei de intrare sau codului de acces electronic, fără nici un fel de restricţii suplimentare. Tezele vor fi publicate imediat dupa susţinere. Autorul poate declina publicarea în întregime a tezei până la un interval de 5 ani de la susţinere. Rezumatul tezei se va publica întotdeauna online cu 3 săptămani înainte de susţinere.
• CNATDCU să analizeze în regim expres (recomandabil 45 de zile) orice cerere care semnalează o suspiciune referitoare la integritatea unei teze de doctorat.
• MENCS să pună la punct un mecanism care să ducă la retragerea titlului de doctor şi de conducator de doctorat, în cazurile în care s-au dovedit abateri de la normele etice şi ştiinţifice de redactare a unei teze de doctorat, în maxim 60 de zile de la decizia CNATDCU (inclusiv prin reaprobarea metodologiei cuprinse în Ordinul nr. 3504 din 12 martie 2012, art. 27).
• Demararea de urgenţă de către CNATDCU a unei acţiuni de verificare a calităţii şcolilor doctorale şi aplicarea sancţiunilor legale acolo unde se constată abateri, inclusiv prin închiderea acestora.

În acelaşi timp, dorim să subliniem că discuţia referitoare la plagiate şi încălcarea integrităţii academice nu trebuie să se rezume doar la tezele de doctorat! Similar cu propunerile de mai sus trebuie să existe mecanisme de sancţionare a altor încălcări ale integrităţii ştiinţifice precum: lucrări ştiinţifice plagiate, rapoarte de cercetare măsluite, monografii plagiate, şi altele.

Având în vedere cele de mai sus, cerem ca persoanele asupra cărora planează orice suspiciuni care le vizează integritatea ştiinţifică să nu participe la discuţiile patronate de Preşedinţie, indiferent că sunt reprezentanţi ai partidelor politice, instituţiilor statului, universităţilor sau oricăror altor organizaţii. O reformă reală a educaţiei şi cercetării poate fi realizată doar de catre oameni integri.

Într-un comunicat al Asociaţiei Ad Astra din 12.05.2012, menţionam: „Plagiatul – una dintre cele mai grave încălcări ale eticii în cercetare şi educaţie – este în aceste zile în fruntea agendei publice din România. Această gravă problemă a mediului academic autohton a fost tratată cu discreţie până acum, şi tocmai de aceea considerăm că atenţia critică ce i se acordă din partea presei şi a societăţii civile este benefică. Considerăm că acest tip de presiune publică trebuie să conducă în cele din urmă la interzicerea juridică a accesului la funcţii publice de înalt nivel (ministere, parlament, primării, ambasade etc.) a oricărei persoane dovedite de plagiat.” Din păcate, aceste afirmaţii sunt încă de actualitate.

Membrii Asociaţiei Ad Astra
22.02.2016

http://docs.ad-astra.ro/Eradicarea_plagiatului_comunicat_Ad_Astra_220216.pdf