Inscriere cercetatori

Acțiune antiplagiat Ad Astra – cazul Vasile Liviu Andrei, Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad

În contextul luptei anti-palgiat din România, Asociația Ad Astra a adresat o solicitare Ministerului Educație Naționale și Cercetării Științifice, în calitate de emitent al Hotărârii Consiliului Național de Etică a Cercetării Științifice, Dezvoltării Tehnologice și Inovării nr. 220/02.03.2012. Solicităm MENCȘ:
I.     să oblige Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad să pună neîntârziat în executare  sancțiunile dispuse prin Hotărâre, respectiv
1. Să retragă titlul de profesor universitar al dlui Vasile Liviu Andrei;
2. Să procedeze la desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă încheiat între Universitatea „Aurel Vlaicu” și dl Vasile Liviu Andrei;
II. Să procedeze la suspendarea pe o perioadă de trei ani a dreptului dlui Vasile Liviu     Andrei de înscriere la un concurs spentru ocuparea unei funcții superioare ori a unei     funcții de conducere, de îndrumare și de control sau ca membru în comisii de concurs.

În același timp, asociația noastră a formulat o petiție spre Curtea de Conturi a României, prin care a supus atenției acesteia o serie de cheltuieli ilegale din cadrul Universității „Aurel Vlaicu” din Arad (CUI 3519500) pe parcursul a 4 ani, începând cu anul 2012 și până în prezent, relaționate hotărârii MENCȘ de mai sus.

Ambele documente (solicitarea și petiția) pot fi consultate în întregime la link-ul de mai jos precum și în fișerul PDF Sanctionare_plagiat_decizie_CNE
https://drive.google.com/file/d/0B2oJTOreywr1N0NqYjlFZmxueGs/view?usp=sharing