Inscriere cercetatori

Premii Ad Astra

premii Ad Astra

Asociația Ad Astra a anunțat câștigătorii Premiilor Ad Astra 2022: http://premii.ad-astra.ro/. Proiectul și-a propus identificarea și popularizarea modelelor de succes, a rezultatelor excepționale ale cercetătorilor români din țară și din afara ei.

Asociatia Ad Astra a cercetatorilor romani lanseaza BAZA DE DATE A CERCETATORILOR ROMANI DIN DIASPORA. Scopul acestei baze de date este aceea de a stimula colaborarea dintre cercetatorii romani de peste hotare dar si cu cercetatorii din Romania. Cercetatorii care doresc sa fie nominalizati in aceasta baza de date sunt rugati sa trimita un email la cristian.presura@gmail.com

Acțiune antiplagiat Ad Astra – cazul Vasile Liviu Andrei, Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad

În contextul luptei anti-palgiat din România, Asociația Ad Astra a adresat o solicitare Ministerului Educație Naționale și Cercetării Științifice, în calitate de emitent al Hotărârii Consiliului Național de Etică a Cercetării Științifice, Dezvoltării Tehnologice și Inovării nr. 220/02.03.2012. Solicităm MENCȘ:
I.     să oblige Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad să pună neîntârziat în executare  sancțiunile dispuse prin Hotărâre, respectiv
1. Să retragă titlul de profesor universitar al dlui Vasile Liviu Andrei;
2. Să procedeze la desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă încheiat între Universitatea „Aurel Vlaicu” și dl Vasile Liviu Andrei;
II. Să procedeze la suspendarea pe o perioadă de trei ani a dreptului dlui Vasile Liviu     Andrei de înscriere la un concurs spentru ocuparea unei funcții superioare ori a unei     funcții de conducere, de îndrumare și de control sau ca membru în comisii de concurs.

În același timp, asociația noastră a formulat o petiție spre Curtea de Conturi a României, prin care a supus atenției acesteia o serie de cheltuieli ilegale din cadrul Universității „Aurel Vlaicu” din Arad (CUI 3519500) pe parcursul a 4 ani, începând cu anul 2012 și până în prezent, relaționate hotărârii MENCȘ de mai sus.

Ambele documente (solicitarea și petiția) pot fi consultate în întregime la link-ul de mai jos precum și în fișerul PDF Sanctionare_plagiat_decizie_CNE
https://drive.google.com/file/d/0B2oJTOreywr1N0NqYjlFZmxueGs/view?usp=sharing