Inscriere cercetatori

Romanian American Foundation a lansat RAF Scholar Award – deadline 20 iunie

RAF Scholar Award este un program finanțat integral de Romanian American Foundation în care 6 cadre didactice universitare din domenii STEM din România petrec semestrul de toamnă din acest an în SUA, într-o universitate cu o puternică cultură antreprenorială. Obiectivul este ca la întoarcere aceste cadre didactice să inițieze programe inspirate sau motivate de experiența instituțiilor americane, în folosul studenților, al comunității academice, și al economiei locale și naționale. Programul se va desfășura pe parcursul a 3 ani, beneficiarii fiind în număr de 18.

Mai multe detalii despre program puteți găsi și în acest material de prezentare precum și pe pagina programului de pe site-ul RAF. Se pot înscrie cadre didactice din orice regiune a țării, singura condiție fiind existența unui acord de principiu la nivel instituțional, pentru a arăta deschiderea către inovare și antreprenoriat și către introducerea de noi programe în aceste direcții. Toate costurile de deplasare, cazare, plus cheltuieli curente vor fi acoperite prin program, inclusiv deplasarea împreună cu familia, dacă acesta ar fi un obstacol.

Deadline pentru înscrieri: 20 iunie.