Inscriere cercetatori

Premii Ad Astra

premii Ad Astra

Asociația Ad Astra a anunțat câștigătorii Premiilor Ad Astra 2022: http://premii.ad-astra.ro/. Proiectul și-a propus identificarea și popularizarea modelelor de succes, a rezultatelor excepționale ale cercetătorilor români din țară și din afara ei.

Asociatia Ad Astra a cercetatorilor romani lanseaza BAZA DE DATE A CERCETATORILOR ROMANI DIN DIASPORA. Scopul acestei baze de date este aceea de a stimula colaborarea dintre cercetatorii romani de peste hotare dar si cu cercetatorii din Romania. Cercetatorii care doresc sa fie nominalizati in aceasta baza de date sunt rugati sa trimita un email la cristian.presura@gmail.com

Propuneri ale Ad Astra de modificare a Pachetelor de Informații aferente competiției:

1. Postdoc 2016

Pct. 4, lit. f – Înlocuirea cerinței ca mentorul directorului de proiect să aibă atestat de abilitare cu impunerea de condiții minimale pentru acesta. Propunem aplicarea condițiilor impuse directorilor de proiecte de tip PCE-2016, dar cu axarea exclusivă pe realizările științifice ale acestuia și astfel eliminarea restricției de 8 ani de la terminarea doctoratului.

Eliminarea cerinței de mai sus are la bază câteva motive:
(i) Abilitarea reprezintă certificarea calităţii unei persoane de a conduce lucrări de doctorat, conform Ordinului nr. 3121 din 27 ianuarie 2015. Or, în cazul de față competiția este deschisă postdoctoranzilor, adică unor tineri cercetători de la care se așteaptă deja să aibă capacitatea de a concepe și implementa un proiect de cercetare cu sprijin minim din partea mentorului.
(ii) Păstrarea restricției de mai sus ar exclude cea mai mare parte a cercetătorilor din INCD-uri și Institutele Academiei Române de a mentora un postdoc în cadrul instituției respective, aceștia neavând atestat de abilitare. Implicit, atât INCD-urile cât și Institutele Academiei Române nu vor putea implementa astfel de proiecte, mentorul trebuind să fie angajat cu normă întreagă al instituției gazdă.
(iii) Există numeroase exemple de directori de proiect care nu posedă atestat de abilitare dar care conduc cu succes proiecte de tip Idei, PCCA etc. care implică echipe mari de cercetători, inclusiv postdoctoranzi, mentorați de către aceștia.

Pct. 4 – adăugarea literei j) cu următorul conținut:
Mentorul postdoctorandului nu poate fi conducătorul de doctorat al acestuia.

2. Tinere echipe 2016

Pct. 4, lit. a) – înlocuirea cu:
Directorul de proiect este doctor în ştiinţe, având primul titlu de doctor obținut în urmă cu cel puțin 4 ani dar nu mai devreme de anul 2008. Persoanele care au obținut titlul de doctor in anul 2008 și au depus deja o propunere de proiect la competiția „Proiecte de Cercetare Exploratorie” 2016 nu pot aplica și la această competiție.

Asociația Ad Astra
București
11.07.2016