Inscriere cercetatori

Solicitări MENCȘ – CNCS, CCCDI, CEMU, CNFIS, CNBU și CEMU.

Data: 03.08.2016

Stimate domnule Prof. univ. dr. Mircea Dumitru,
ministru al Educației Naționale și Cercetării Științifice,

Membrii asociaţiei Ad Astra salută lansarea apelului pentru selecția viitorilor membrii ai CNECSDTI, precum și preluarea atribuțiilor de către noii membri ai CNATDCU. În contextul dat, vă solicităm actualizarea de urgență a sitului web al CNATDCU, atât în cazul Consiliului General (unde lipsesc CV-urile membrilor), cât și a comisiilor acestuia, unde lipsesc atât CV-urile cât și noua componență.
În continuarea acestei acțiuni, vă solicităm evaluarea de urgență a activității, eficienței și gradului de profesionalism și a celorlalte consilii/colegii aflate în subordinea MENCȘ (conform art. 217 alin. 1 din Legea 1/2011), în speță CNCS, CCCDI, CEMU, CNFIS, CNBU și CEMU.
Propunem reorganizarea consiliilor care nu au o activitate conformă bunelor practici internaționale prin includerea în componența acestora a profesioniștilor recunoscuți în comunitatea internațională a domeniului lor.
Solicităm publicarea pe siturile web ale acestor consilii a rapoartelor anuale pentru fiecare an de la constituirea lor (rapoartele anuale ale CNFIS constituie un exemplu excelent care ar trebui urmat de toate consiliile), a CV-urilor membrilor actuali și realizarea de situri pentru consiliile care nu au încă un astfel de instrument de prezentare a activității lor.
Urgentarea acestor măsuri se impune mai ales în contextul în care unele din aceste consilii/colegii supervizează procesul de evaluare al proiectelor depuse în competițiile din cadrul PN-III (spre exemplu, CCCDI selectează evaluatorii proiectelor din cadrul Subprogramului P2, iar CNCS pe cei din cadrul Subprogramului P4). În lipsa evaluării acestor organisme și ulterior aplicarea măsurilor ce se impun, procesul de evaluare ar putea fi viciat.

Cu respect,
Membrii Asociaţiei Ad Astra