Inscriere cercetatori

Premii Ad Astra

premii Ad Astra

Asociația Ad Astra anunță lansarea proiectului Premiilor Ad Astra 2022 (link aici), care își propune identificarea și popularizarea modelelor de succes, a rezultatelor excepționale ale cercetătorilor români din țară și din afara ei. Regulamentul de participare se poate gasi aici, iar  pagina de inscriere se poate accesa aici.

Asociatia Ad Astra a cercetatorilor romani lanseaza BAZA DE DATE A CERCETATORILOR ROMANI DIN DIASPORA. Scopul acestei baze de date este aceea de a stimula colaborarea dintre cercetatorii romani de peste hotare dar si cu cercetatorii din Romania. Cercetatorii care doresc sa fie nominalizati in aceasta baza de date sunt rugati sa trimita un email la cristian.presura@gmail.com

Comunicat decizie Comisie CNATDCU – cazul Petre Tobă

În legătură cu Raportul elaborat de Comisia de lucru a CNATDCU privind prezumția de plagiat a tezei de doctorat a D-lui Petre Toba (http://admin.stiripesurse.ro/media/other/201609/media-147281037864318100.PDF),

Asociația „Ad Astra” a cercetătorilor români protestează împotriva incorectitudinii argumentelor folosite pentru justificarea concluziilor Comisiei:

1.) Comisia consideră că „Internet-ul nu poate fi considerat o persoană în accepțiunea legii, ci doar un fond documentar incomensurabil, care stă la dispoziția tuturor utilizatorilor, la acest fond documentar apelând inclusiv persoanele care desfășoară activități de cercetare științifică” creând astfel impresia că oricine poate utiliza, fără nicio restricție, fără să citeze informațiile publicate pe Internet. În realitate, în spatele oricărui text publicat pe Internet se află o persoană, textele respective nu au fost generate automat de o entitate abstractă, chiar dacă adeseori autorul nu este specificat. Modul corect de citare în aceste situatii este menționarea adresei de pe Internet unde a apărut textul respectiv. De altfel, Legea 206/2004, la care se face referire în Raportul Comisiei, precizează la Art 2, alineatul (3) litera g) că buna conduită în cercetare-dezvoltare exclude „neatribuirea corectă a paternităţii unei lucrări” – deci, fără a se face referire la o persoana fizică anume. De asemenea, alineatul (5) al aceleiași legi precizează „Buna conduită în cercetare-dezvoltare se asigură în conformitate cu reglementările internaţionale din domeniu, cu legislaţia Uniunii Europene şi cu regulile de etică ale programelor de cercetare ştiinţifică ale acesteia” iar reglementarile menționate sunt în mod evident împotriva plagiarismului de pe Internet. În plus, în Carta Europeana a Cercetătorilor, elaborată de Comisia Europeană pe 11 martie (2005/251/EC) se precizează că cercetătorii trebuie să depună toate eforturile pentru a evita duplicarea cercetărilor efectuate anterior de alți cercetători. De asemenea, în ceea ce privește afirmația Comisiei de analiză conform căreia „nu constituie plagiat întrucât referatul în cauză a fost postat pe Internet fără specificarea autorului la mai multe link-uri fără precizarea datei publicării online” subliniem că nici neprecizarea autorului textului nici a datei publicării lui nu justifică preluarea unui text de pe Internet. Necitarea textului preluat într-o lucrare oficială cum ar fi o teză de doctorat, se consideră a fi un act de plagiat.

2.) Afirmația Comisiei conform căreia părți copiate din cursuri universitare „nu constituie plagiat” întrucât „nu reprezintă idei originale ale unui autor” este fundamental greșită. Orice lucrare științifică originală cuprinde în afară de rezultatele propriu-zise, originale, ale autorului și rezultate publicate anterior de către alți autori. Acest lucru este absolut necesar pentru a descrie situația existentă înainte de elaborarea lucrării originale, tocmai pentru a sublinia gradul de noutate al acestei lucrări. Evident, normele de etică academică obligă la citarea adecvată a rezultatelor anterioare elaborării lucrării.

3.) În ceea ce privește argumentația Comisiei privind plagiatul după teza de doctorat a lui Ionel Tucmuruz conform căreia „nu constituie plagiat întrucât materialul care prezintă similitudini constituie opera comună conform legii 8/1996 privind drepturile de autor, fiind rezultatul unor activități de cercetare științifică desfășurate în comun de Petre Tobă și Ionel Tucmuruz” menționăm că legea 8/1996 definește la Art 5, alineatul (1) o operă comună ca o „operă creată de mai multi coautori”. Reamintim membrilor Comisiei de analiză a tezei de doctorat menționate că în conformitate cu uzanța internațională și în particular a legislației din România, teza de doctorat este o lucrare individuală și nu una comună aparținând mai multor autori. Cu alte cuvinte, Domnii Petre Toba și Ionel Tucmuruz ar fi avut obligația să întocmească teze de doctorat distincte și astfel să primească titluri de doctor de asemenea distincte și nu comune. De aceea, tezele lor de doctorat obligatoriu trebuie sa fie de asemenea distincte și nu se justifică niciun fel de „similitudini” dintre cele doua teze. În general, un conducător de doctorat are simultan, mai mulți doctoranzi sub îndrumare. Ne putem imagina ce s-ar întâmpla dacă toți acești doctoranzi ar elabora teze „comune”, identice 30% sau 70% sau de ce nu, 100%.

Asociația „Ad Astra” consideră că modul de argumentație al Comisiei de lucru a CNATDCU este profund eronat. Acest raport pune sub semnul întrebării profesionalismul și obiectivitatea Comisiei. Acceptarea unei astfel de argumentații viciate ar crea un precedent periculos și ar conduce la un val de teze plagiate întocmite pe baza informațiilor de pe Internet și/sau a unor informații din cărți, manuale universitare. Cerem Consiliului de specialitate al CNATDCU și Consiliului General al CNATDCU să se delimiteze de acest Raport ca fiind contrar principiilor de etică și bună conduită academică. Considerăm că necunoașterea principiilor elementare de etică academică de către membrii Comisiei de lucru care a analizat teza de doctorat amintită, necesită o re-evaluare de către Consiliul General al calității de membri CNATDCU a acestora. De asemenea, solicităm Consiliului General numirea unei comisii care să garanteze întocmirea unui nou Raport cu un grad ridicat de profesionalism și obiectivitate.

Membrii Asociației Ad Astra
București
06.09.2016