Inscriere cercetatori

Premii Ad Astra

premii Ad Astra

Asociația Ad Astra anunță lansarea proiectului Premiilor Ad Astra 2022 (link aici), care își propune identificarea și popularizarea modelelor de succes, a rezultatelor excepționale ale cercetătorilor români din țară și din afara ei. Regulamentul de participare se poate gasi aici, iar  pagina de inscriere se poate accesa aici.

Asociatia Ad Astra a cercetatorilor romani lanseaza BAZA DE DATE A CERCETATORILOR ROMANI DIN DIASPORA. Scopul acestei baze de date este aceea de a stimula colaborarea dintre cercetatorii romani de peste hotare dar si cu cercetatorii din Romania. Cercetatorii care doresc sa fie nominalizati in aceasta baza de date sunt rugati sa trimita un email la cristian.presura@gmail.com

Câștigătorii Premiilor Ad Astra, Ediția a II-a (2016)

Înființată în anul 2002, Asociația Ad Astra reunește cercetători români de pretutindeni și promovează excelența în cercetare. Scopul principal al Asociației Ad Astra este dezvoltarea cercetării în România. În această linie se înscrie și proiectul Premiilor Ad Astra, care își propune identificarea și popularizarea modelelor de succes, a rezultatelor excepționale ale cercetătorilor români din țară și din afara ei.

Spre deosebire de distincțiile științifice care se oferă drept recunoaștere a activității pe o perioadă de timp îndelungată, Premiile Ad Astra evidențiază numai rezultatele științifice remarcabile obținute de candidați în ultimii 5 ani. Rezultatele științifice trebuie să fie recunoscute pe plan internațional și documentate prin lucrări publicate în reviste sau edituri de prestigiu. Premiile Ad Astra se acordă o dată la doi ani și sunt grupate în două categorii: Excelenţă în Cercetare (EC) și Excelenţă în Cercetare a Doctoranzilor (ECD), acoperind șase domenii științifice: Matematică și Informatică (MI), Știinţe Fizice și Chimice (SFC), Știinţele Pământului și Știinţele Spaţiale (SPSS), Știinţe Inginerești (SI), Științe Sociale și Discipline Umaniste (SSDU), Știinţele Vieţii (SV). Pentru fiecare domeniu, în cadrul fiecărei categorii, Ad Astra acordă două premii: unul pentru cercetători care au afilierea la o instituție din România și altul pentru cercetători care dețin/au deținut cetățenia română și au afilierea la o instituție din străinătate.

Azi, 26 septembrie 2016, au fost anunțați câștigătorii celei de-a doua ediții a Premiilor Ad Astra pentru excelență în cercetare. În ediția a doua, au fost acordate 19 premii, din numărul maxim de 24. Dintre cei 19 cercetători cu rezultate științifice remarcabile, 11 au afiliere în România, pentru aceștia premiul având și o componentă finaciară.

Juriile Ad Astra (câte unul pentru fiecare din cele șase domenii științifice) au fost compuse din personalități care provin din mediul academic și/sau de cercetare din România sau din afara ei. Componența juriilor pentru ediția a II-a (2016) se regăsește la adresa web http://premii.ad-astra.ro/?page_id=354. Regulamentul complet al Premiilor Ad Astra poate fi accesat la pagina http://premii.ad-astra.ro/?page_id=121.

Câștigătorii Premiilor Ad Astra, ediția 2016:

Matematică și Informatică (MI)

Excelență în cercetare – afiliere în România:  Marian Aprodu (Universitatea din București)
Excelență în cercetare – afiliere în străinătate:  Grigore Roșu (University of Illinois at Urbana-Champaign)
Excelență în cercetarea doctorală – afiliere în România:  – (nu se acordă)
Excelență în cercetarea doctorală – afiliere în străinătate:  – (nu se acordă)

Științe Fizice și Chimice (SFC)

Excelență în cercetare – afiliere în România:  Alin C. Dirtu (Universitatea “Al. I. Cuza” Iași)
Excelență în cercetare – afiliere în străinătate: Valeriu Predoi (Cardiff University)
Excelență în cercetarea doctorală – afiliere în România:  Ciprian Sporea (Universitatea de Vest din Timișoara)
Excelență în cercetarea doctorală – afiliere în străinătate:  – (nu se acordă)

Științe Inginerești (SI)

Excelență în cercetare – afiliere în România: Ion Necoară (Universitatea Politehnica din București)
Excelență în cercetare – afiliere în străinătate:  Bogdan-Ioan Popa (Duke University)
Excelență în cercetarea doctorală – afiliere în România: Mihaela Andrei (Universitatea “Dunarea  de  Jos”  din  Galați)
Excelență în cercetarea doctorală – afiliere în străinătate: – (nu se acordă)

Științele Pământului și Științele Spațiale (SPSS)

Excelență în cercetare – afiliere în România: Lucian Drăguț (Universitatea de Vest din Timișoara)
Excelență în cercetare – afiliere în străinătate: Răzvan Caracas (CNRS, ENS, Université Lyon 1)
Excelență în cercetarea doctorală – afiliere în România: Nicușor Arsene (Universitatea din București și Institutul de Științe Spațiale)
Excelență în cercetarea doctorală – afiliere în străinătate: Cătălin Negrea (University of Colorado Boulder)

Științe Sociale și Discipline Umaniste (SSDU)

Excelență în cercetare – afiliere în România:  Alexandru Popa (Muzeul Național al Carpaților Răsăriteni, Sfântu Gheorghe, România
Excelență în cercetare – afiliere în străinătate:  Sorin Băiașu (Keele University, Philosophy Programme SPIRE, Keele, UK)
Excelență în cercetarea doctorală – afiliere în România: Ana-Maria Răducan (Centre Régional Francophone de Recherches Avancées en Sciences Sociales, București, România)
Excelență în cercetarea doctorală – afiliere în străinătate:  Ovidiu Stanciu (Institut d’Etudes Politiques, Paris, France)

Științele Vieții (SV)

Excelență în cercetare – afiliere în România: Annette Damert (Universitatea „Babeș-Bolyai“ Cluj Napoca, Romania)
Excelență în cercetare – afiliere în străinătate: George Adrian Calin (MD Anderson Cancer Center, University of Texas, USA)
Excelență în cercetarea doctorală – afiliere în România: Adrian-Ștefan Andrei (Universitatea Babes Bolyai Cluj Napoca, Romania)
Excelență în cercetarea doctorală – afiliere în străinătate: (nu se acordă)