Inscriere cercetatori

Premii Ad Astra

premii Ad Astra

Asociația Ad Astra a anunțat câștigătorii Premiilor Ad Astra 2022: http://premii.ad-astra.ro/. Proiectul și-a propus identificarea și popularizarea modelelor de succes, a rezultatelor excepționale ale cercetătorilor români din țară și din afara ei.

Asociatia Ad Astra a cercetatorilor romani lanseaza BAZA DE DATE A CERCETATORILOR ROMANI DIN DIASPORA. Scopul acestei baze de date este aceea de a stimula colaborarea dintre cercetatorii romani de peste hotare dar si cu cercetatorii din Romania. Cercetatorii care doresc sa fie nominalizati in aceasta baza de date sunt rugati sa trimita un email la cristian.presura@gmail.com

19 posturi de director general scoase la concurs în Institutele Naționale de C-D din România

ANCSI organizează concursuri pentru ocuparea funcţiei de director general la urmatoarele institute naţionale de cercetare-dezvoltare:

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură “Marin Drăcea”
Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Fundulea-INCDA Fundulea
Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Geologie şi Geoecologie Marină – GEOECOMAR Bucureşti
Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Chimie şi Petrochimie – ICECHIM Bucureşti
Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare şi Incercări pentru Electrotehnică – ICMET Craiova
Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Inginerie Electrica – ICPE-CA Bucureşti
Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Criogenice si Izotopice – ICSI Râmnicu Vâlcea
Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în domeniul geologiei, geofizicii, geochimiei şi teledetecţiei – I.G.R. Bucureşti
Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Microtehnologie – IMT Bucureşti
Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Biotehnologii în Horticultură-INCDBH Ştefăneşti Argeș
Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof şi Sfeclă de Zahăr INCDCSZ Braşov
Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Metale Neferoase şi Rare-IMNR Pantelimon
Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Metale şi Resurse Radioactive IMRR Bucureşti
Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Mediului – Bucureşti
Institutul Naţional de Cercetare Ştiinţifică în Domeniul Muncii şi Potecţiei Sociale-INCSMPS Bucureşti
Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Maşini şi Instalaţii destinate Agriculturii şi Industriei Alimentare – INMA
Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Optoelectronică INOE-2000 Măgurele
Institutul Naţional de Studii şi Cercetări pentru Comunicaţii-Bucureşti – INSCC Bucureşti
Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare in Sudura si Incercari de Materiale – ISIM Timişoara

Mai multe detalii, specifice fiecărui concurs în parte, găsiți aici:
http://research.ro/ro/articol/4093/sistemul-de-cercetare-concursuri-pentru-ocuparea-functiei-de-director-general-la-institutele-nationale-de-cercetare-dezvoltare

Metodologia de concurs poate fi consultată aici:
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/181206

Metodologia de mai sus, aprobată în luna august, a.c., prevede facilități pentru cercetătorii din afara României, în sensul echivalării mai ușoare a diplomelor și titlurilor obținute de aceștia în alte state.

Perioada de înscriere se încheie la sfârșitul lunii octombrie pentru majoritatea celor 19 institute de mai sus, dar și mai târziu, cum ar fi de exp. Inst. Naț. de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură “Marin Drăcea”.