Inscriere cercetatori

Nerespectarea programului de guvernare – bugetul cercetării scade

În contextul lansării în dezbatere publică a legii bugetului de stat pe 2017 menționăm că Guvernul actual a fost învestit pe baza unui program de guvernare care prevede:

Creșterea bugetului alocat cercetării cu aproximativ 30% anual, cu asigurarea unei distribuții bugetare echilibrate, destinate susținerii atât a cercetării aplicative și inovării, a cercetării fundamentale și de frontieră, cu accent pe domeniile de specializare inteligentă/cu potențial de creștere.
Sursa: http://gov.ro/fisiere/pagini_fisiere/Programul_de_guvernare_2017-2020.pdf

Creșterea nu se regăsește în proiectul de lege aflat în dezbatere publică.
Sursa:http://discutii.mfinante.ro/static/10/Mfp/proiect_buget_2017/Anexa3/Ministerul_Cercetarii_Inovarii.pdf.

Dimpotrivă, Ministerului Cercetării și Inovării ar urma să-i fie alocat un buget cu 2,78% mai mic față de cel din 2016, iar estimările pentru anii 2018-2020 sunt de asemenea în scădere.

Solicităm Guvernului să coreleze legea bugetului de stat cu programul de guvernare asumat. În caz contrar cerem demisia Guvernului.

Asociația Ad Astra
București, 26.01.2017