Inscriere cercetatori

Premii Ad Astra

premii Ad Astra

Asociația Ad Astra a anunțat câștigătorii Premiilor Ad Astra 2022: http://premii.ad-astra.ro/. Proiectul și-a propus identificarea și popularizarea modelelor de succes, a rezultatelor excepționale ale cercetătorilor români din țară și din afara ei.

Asociatia Ad Astra a cercetatorilor romani lanseaza BAZA DE DATE A CERCETATORILOR ROMANI DIN DIASPORA. Scopul acestei baze de date este aceea de a stimula colaborarea dintre cercetatorii romani de peste hotare dar si cu cercetatorii din Romania. Cercetatorii care doresc sa fie nominalizati in aceasta baza de date sunt rugati sa trimita un email la cristian.presura@gmail.com

Îndemn al Ad Astra la boicotarea evaluării proiectelor naționale de cercetare

În continuarea comunicatului Asociației Ad Astra din data de 01.05.2017, îndemnăm comunitatea științifică din România să boicoteze procesul de evaluare a proiectelor naționale de cercetare până la acceptarea de către minister a utilizării evaluatorilor internaționali atât pentru competițiile deja deschise cât și pentru cele viitoare.

Extras din comunicatul anterior al asociației:
Articolul 4(3) al Actului adițional nr. 10/2017 din 27.03.2017 încheiat între MCI și UEFISCDI introduce în mod explicit și deliberat o preferință națională în privința evaluatorilor, precum și criterii ierarhice de selecție, în contradicție cu Strategia Națională de Cercetare-Dezvoltare-Inovare 2014-2020, care prevede ca obiectiv specific „Susţinerea aspiraţiei către excelenţă în cercetarea la frontiera cunoaşterii prin internaţionalizarea cercetării din România, evaluare internaţională […]”. Aceste prevederi noi sunt perfect anti-științifice și, după știința noastră, nu își găsesc echivalent niciunde în țările dezvoltate științific. Ne exprimăm dezacordul profund în privința acestor modificări și cerem păstrarea sistemului de selectie a evaluatorilor utilizat in perioada 2011-2016.

În completarea celor de mai sus, constatăm că MCI introduce o piedică în plus (vezi adresa 34399/10.05.2017) în utilizarea evaluatorilor internaționali precum și limitarea accesului la proiecte a evaluatorilor naționali. Prin adresa antemenționată un cercetător care dorește să participe în procesul de evaluare trebuie să primească girul conducerii instituției din care face parte. Această cerință ridicolă anulează practic definitiv posibilitatea de a avea experți evaluatori internaționali pentru competițiile de proiecte naționale.

Solicităm Ministerului Cercetării și Inovării anularea prevederilor de mai sus și revenirea la bunele practici din domeniu, prin:

• Utilizarea preponderentă a evaluatorilor internaționali în toate competițiile naționale de proiecte;
• Consolidarea bazei de experți evaluatori deja constituită la nivelul UEFISCDI, prin folosirea exclusivă a criteriilor de selecție aferente competiției PCE (Proiecte de Cercetare Exploratorie) 2016, conform Anexei 2 a Pachetului de Informații, aprobat prin Decizia ANCSI nr. 9251/27.05.2016.

Membrii Asociației Ad Astra
București
30.05.2017