Inscriere cercetatori

Premii Ad Astra

premii Ad Astra

Asociația Ad Astra a anunțat câștigătorii Premiilor Ad Astra 2022: http://premii.ad-astra.ro/. Proiectul și-a propus identificarea și popularizarea modelelor de succes, a rezultatelor excepționale ale cercetătorilor români din țară și din afara ei.

Asociatia Ad Astra a cercetatorilor romani lanseaza BAZA DE DATE A CERCETATORILOR ROMANI DIN DIASPORA. Scopul acestei baze de date este aceea de a stimula colaborarea dintre cercetatorii romani de peste hotare dar si cu cercetatorii din Romania. Cercetatorii care doresc sa fie nominalizati in aceasta baza de date sunt rugati sa trimita un email la cristian.presura@gmail.com

CERERE DE ACCES LA INFORMAȚII DE INTERES PUBLIC

Către,

Ministerul Cercetării și Inovării
Str. Mendeleev, nr. 21-25, cod 010362, Sector 1, București, România

Data: 03.07.2017

Domnule Ministru Lucian Georgescu,

  • În conformitate cu Hotărârea nr. 583/2015 privind aprobarea Planului național de cercetare-dezvoltare și inovare pentru perioada 2015-2020 (PNCDI III):

Art. 23 alin. 2: Alocarea fondurilor de la bugetul de stat pentru PNCDI III se face cu respectarea prevederilor următoare:

(d) […]Anual, fiecare conducător de program face publică, pe pagina web proprie, lista cuprinzând numele experţilor folosiţi pentru evaluarea proiectelor de la competiţiile din anul precedent.

  • De asemenea, în conformitate cu Hotărârea nr. 475/2007 privind aprobarea Planului naţional de cercetare-dezvoltare şi inovare II (PNCDI II), pentru perioada 2007-30 iunie 2014, cu modificările ulterioare,

            Art. 8 alin. 5: Anual, fiecare coordonator de program face publică, pe pagina web proprie, lista cuprinzând numele experţilor folosiţi pentru evaluarea proiectelor de la competiţiile din anul precedent. Lista experţilor folosiţi pentru evaluarea programelor se publică pe pagina web a Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică.

În baza celor de mai sus vă solicităm să ne comunicați adresele web unde pot fi accesate aceste liste.

În speță, vă solicităm listele evaluatorilor folosiți în cadrul competițiilor derulate de către autoritatea de stat în cercetare din România, fie în mod direct, fie prin operatorii de programe cu care aceasta are/a avut contract (și anume UEFISCDI – Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării Dezvoltării și Inovării, ROSA – Agenția Spațială Română și IFA – Institutul de Fizică Atomică) începând cu anul 2007 și terminând cu 2016, inclusiv.

În situația în care nu veți răspunde la cererea subscrisei în termenele dispuse de art. 7 din Legea 544/2001, ne rezervăm dreptul de a ne adresa instanței de contencios administrativ pentru rezolvarea cererii noastre, în temeiul art. 22 al aceleiași legi.

Ne întemeiem cererea pe prevederile Legii 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public.

 

Asociația Ad Astra