Inscriere cercetatori

Premii Ad Astra

premii Ad Astra

Asociația Ad Astra a anunțat câștigătorii Premiilor Ad Astra 2022: http://premii.ad-astra.ro/. Proiectul și-a propus identificarea și popularizarea modelelor de succes, a rezultatelor excepționale ale cercetătorilor români din țară și din afara ei.

Asociatia Ad Astra a cercetatorilor romani lanseaza BAZA DE DATE A CERCETATORILOR ROMANI DIN DIASPORA. Scopul acestei baze de date este aceea de a stimula colaborarea dintre cercetatorii romani de peste hotare dar si cu cercetatorii din Romania. Cercetatorii care doresc sa fie nominalizati in aceasta baza de date sunt rugati sa trimita un email la cristian.presura@gmail.com

Ediția a treia a Premiilor Ad Astra pentru excelență în cercetare

Asociația Ad Astra anunță deschiderea competiției pentru ediția a treia (2018) a premiilor Ad Astra pentru excelență în cercetare. Pentru rezultatele primelor două ediții (2014 și 2016), vă rugăm să consultați site-ul http://premii.ad-astra.ro/

PREZENTARE:

Asociația Ad Astra acordă un număr maxim de 24 de premii unor cercetători cu rezultate științifice remarcabile. Dintre acestea, se acordă maxim 12 premii cercetătorilor care au afilierea la o instituție din România și maxim 12 premii cercetătorilor care dețin/au deținut cetățenia română și au afilierea la o instituție din străinătate. Cuantumul acestor premii este stabilit de către asociația Ad Astra.

Spre deosebire de distincțiile științifice care se oferă drept recunoaștere a activității pe o perioadă de timp îndelungată, premiile Ad Astra evidențiază numai rezultatele științifice remarcabile obținute de candidați în ultimii 5 ani. Rezultatele științifice trebuie să fie recunoscute pe plan internațional și documentate prin lucrări publicate în reviste sau edituri de prestigiu.

Premiile Ad Astra sunt grupate în două categorii:
A. Premii pentru cercetători în prima fază a carierei, mai puțin de 7 ani de la susținerea doctoratului*.
B. Premii pentru cercetători avansați, mai mult de 7 ani de la susținerea doctoratului*.

* În cazul în care persoana nominalizată a susținut mai multe teze de doctorat, se va lua în considerare primul doctorat. Data de referință este termenul limită de depunere a propunerilor.

Premiile Ad Astra acoperă șase grupe de domenii științifice:
I. Științe Fizice și Chimice (SFC)
II. Științele Vieții (SV)
III. Științele Pământului și Științele Spațiale (SPSS)
IV. Științe Inginerești (SI)
V. Matematică și Informatică (MI)
VI. Științe Sociale și Discipline Umaniste (SSDU).

Pentru fiecare grupă de domenii, în cadrul fiecărei categorii, Ad Astra acordă două premii: unul pentru cercetători care au afilierea la o instituție din România și altul pentru cercetători care dețin/au deținut cetățenia română și au afilierea la o instituție din străinătate.

PROCEDURA DE NOMINALIZARE:

Asociaţia Ad Astra acceptă pentru nominalizarea la premiile Ad Astra propuneri venite din partea unor personalităţi știinţifice. Spre deosebire de edițiile anterioare, începând cu ediția a treia nu sunt acceptate autopropuneri (conform regulamentului adoptat de Asociație în noiembrie 2017).

Nominalizările se fac pe pagina http://premii.ad-astra.ro/ sub forma unui document unic, în format PDF și vor conține următoarele informații:
• Scrisoarea de motivare redactată de promotor în limba engleză, cu descrierea contribuțiilor științifice remarcabile ale persoanei nominalizate, precizând categoria la care se referă nominalizarea (maxim 500 de cuvinte)
• Lista publicațiilor (maxim 10) la care persoana nominalizată a avut o contribuție esentială și care sunt relevante pentru motivarea trimisă.
Promotorii pot pune la dispoziția Ad Astra un document unic complet ce cuprinde toate informațiile menționate mai sus, incluzând datele de contact ale persoanei nominalizate.
Asociația Ad Astra va contacta persoanele nominalizate pentru a obține următoarele informații:
• Curriculum Vitae (maxim 3 pagini format A4)
• Lista cu publicațiile din ultimii 5 ani (cu menționarea celor mai importante publicații, maxim 3)
• Lista cu cele mai importante publicații ale persoanei nominalizate de-a lungul carierei (maxim 10 publicații selectate)
Asociația Ad Astra va cere persoanelor nominalizate să confirme explicit faptul că acceptă nominalizarea.

ALTE INFORMAȚII:

• Toate documentele necesare trebuie redactate în limba engleză.
• O persoană poate fi nominalizată pentru o singură categorie de premii.
• Persoanele care au primit un premiu Ad Astra în ultimii 5 ani nu sunt eligibile pentru nominalizare.
• Nominalizarea unui membru Ad Astra este acceptată doar dacă este făcută sub formă de propunere de către un promotor care nu este membru Ad Astra.
• Câștigătorii premiilor Ad Astra sunt deciși de un Comitet de selecţie (juriu), numit de asociația Ad Astra pentru fiecare domeniu știinţific.
• Data limită de nominalizare: 15 martie 2018.

[PROPUNE AICI: https://ad-astra.ro/nomination-for-ad-astra-awards/]