Inscriere cercetatori

Premii Ad Astra

premii Ad Astra

Asociația Ad Astra a anunțat câștigătorii Premiilor Ad Astra 2022: http://premii.ad-astra.ro/. Proiectul și-a propus identificarea și popularizarea modelelor de succes, a rezultatelor excepționale ale cercetătorilor români din țară și din afara ei.

Asociatia Ad Astra a cercetatorilor romani lanseaza BAZA DE DATE A CERCETATORILOR ROMANI DIN DIASPORA. Scopul acestei baze de date este aceea de a stimula colaborarea dintre cercetatorii romani de peste hotare dar si cu cercetatorii din Romania. Cercetatorii care doresc sa fie nominalizati in aceasta baza de date sunt rugati sa trimita un email la cristian.presura@gmail.com

Metaranking Universitar 2017

Conform statutului Asociației Ad Astra unul din obiectivele acesteia este „sprijinirea cercetării în România şi a reformei din educaţie şi cercetare”.

Pentru atingerea acestui obiectiv membrii asociației aderă principiului „finanțarea urmează performanța”, fapt subliniat în ultimele comunicate de presă și/sau scrisori deschise adresate decidenților politici din România, unde sunt detaliate punctele cheie de reformă în domeniul educației și cercetării.

Asociația Ad Astra a făcut un prim pas în ierarhizarea universităților din România în 2006, ca parte a unui proces mai amplu inclus în Cartea Albă a Cercetării din România.

În acest context salutăm inițiative recente precum Exercițiul Național de Metaranking Universitar, un prim raport fiind întocmit în 2016 de un grup de experți numiți prin Ordinul de ministru nr. 5665/27.10.2016, accesibil aici.

Una din concluziile acestui raport subliniază faptul că

Un astfel de exerciţiu de metaranking trebuie făcut anual şi dezvoltat periodic […].

 

Apreciind valoarea raportului precedent, ca pas important spre ierarhizarea universităților din România și, ulterior, finanțarea cu preponderență a celor performante, Asociația Ad Astra sprijină activitatea experților numiți prin Ordinul de mai sus în vederea întocmirii Raportului Exercițiului Național de Metaranking Universitar 2017. Acesta va fi publicat pe site-ul propriu al asociației și popularizat prin mijloacele avute la dispoziție.

Sperăm ca prin concluziile și recomandările formulate de aceștia raportul să se constituie într-un document de referință pentru alocările bugetare din 2018. În egală măsură îndemnăm ministerele de resort să asigure continuitatea acestui exercițiu de metaranking.