Inscriere cercetatori

Asociatia Ad Astra a cercetatorilor romani lanseaza BAZA DE DATE A CERCETATORILOR ROMANI DIN DIASPORA. Scopul acestei baze de date este aceea de a stimula colaborarea dintre cercetatorii romani de peste hotare dar si cu cercetatorii din Romania. Cercetatorii care doresc sa fie nominalizati in aceasta baza de date sunt rugati sa trimita un email la cristian.presura@gmail.com

Cerere de acces la informații de interes public adresată UEFISCDI

Către,
Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării
Str. Mendeleev nr. 21-25, Sector 1, București

 

Data: 28.02.2018

Domnule Director Adrian Curaj,

Subscrisa, Asociația Ad Astra, înregistrată în Registrul Special al Asociațiilor și Fundațiilor sub nr. 3089/A/2002, cu sediul pentru comunicarea corespondenței în …., sau electronic la office@ad-astra.ro, reprezentată de …, membru în Consiliul Director al Asociației, formulăm următoarea:

CERERE DE ACCES LA INFORMAȚII DE INTERES PUBLIC

În comunicatele publice ale instituției pe care o conduceți, accesibile aici și aici, menționați că a fost utilizat un „algoritm de alocare automată a evaluatorilor pe proiecte” în cazul competițiilor recente, PCCDI (Proiecte Complexe realizate in consortii CDI), PD (Proiecte postdoctorale) și TE (Proiecte de cercetare pentru stimularea tinerelor echipe independente).

Din dorința comună de a transparentiza procesul de evaluare al proiectelor naționale finanțate din bani publici vă solicităm să ne comunicați algoritmul de mai sus sau să-l publicați pe site-ul instituției dvs. (caz în care vă solicităm să ne comunicați adresa web unde acesta poate fi consultat).

În situația în care nu veți răspunde la cererea subscrisei în termenele dispuse de art. 7 din Legea 544/2001, ne rezervăm dreptul de a ne adresa instanței de contencios administrativ pentru rezolvarea cererii noastre, în temeiul art. 22 al aceleiași legi.

Ne întemeiem cererea pe prevederile Legii 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public.

 

Asociația Ad Astra,

…, Membru în Consiliul Director al Asociației