Inscriere cercetatori

Premii Ad Astra

premii Ad Astra

Asociația Ad Astra a anunțat câștigătorii Premiilor Ad Astra 2022: http://premii.ad-astra.ro/. Proiectul și-a propus identificarea și popularizarea modelelor de succes, a rezultatelor excepționale ale cercetătorilor români din țară și din afara ei.

Asociatia Ad Astra a cercetatorilor romani lanseaza BAZA DE DATE A CERCETATORILOR ROMANI DIN DIASPORA. Scopul acestei baze de date este aceea de a stimula colaborarea dintre cercetatorii romani de peste hotare dar si cu cercetatorii din Romania. Cercetatorii care doresc sa fie nominalizati in aceasta baza de date sunt rugati sa trimita un email la cristian.presura@gmail.com

Re: salariile directorilor generali din Institutele Naționale de Cercetare

Stimate Dle. Ministru, 

În urma răspunsului primit de la Ministerul Cercetării și Inovării (MCI) în data de 02.08.2019 (accesibil aici) la scrisoarea deschisă pe care v-am adresat-o în data de 25.07.2019 (accesibilă aici) legată de salariile directorilor generali (DG) ai Institutelor Naționale de Cercetare și Dezvoltare (INCD) vă solicităm să:

1. Ne comunicați OM-ul la care se face referire în scrisoarea din 02.08.2019 (cităm: “Ministerul Cercetării și Inovării va emite un Ordin prin care să oblige DG să completeze și să publice pe site-ul Institutului în termen de 30 de zile, Declarațiile de avere și de interese, în conformitate cu prevederile legii.”). Conform adresei 10872/02.08.2019 primită de către MCI de la ANI aceste documente trebuie publicate centralizat pentru tot personalul din conducerile INCDurilor;
2. Ne comunicați OM-ul conform căruia se diminuează suma maximă aferentă premiului de performantă, de la 12 salarii brute, la maxim trei salarii de încadrare;

reiterând în același timp solicitările anterioare, incluse în scrisoarea noastră din 25.07.2019:

3. Explicați cum este evitat conflictul de interes al membrilor consiliilor de administrație ale INCDurilor dacă aceștia decid mărirea salariului brut al DG, indemnizația lunară fiindu-le calculată ca procent din salariul DG;
4. Explicați dacă și cum este posibil ca un DG să ia parte și în activităti de cercetare în cadrul INCDului pe care-l conduce, în contextul în care acesta are un contract de management cu normă intreagă cu MCI. Cine semnează, cu evitarea conflictelor de interese, pentru norma aditională aferentă activitătii de cercetare? 
5. Publicați metodologia în baza căreia sunt evaluate performanțele manageriale (inclusiv competențele celor care fac evaluarea) ale DG și care generează acele prime de performantă pentru aceștia; 
6. Publicarea rapoartelor care au rezultat în urma acțiunii de control la INCDurile din subordinea MCI.

Cu considerație, 
Membrii Asociației Ad Astra