Inscriere cercetatori

Teza de Doctorat, Corneliu Bogatu

CONTRIBUŢII ASUPRA PROCESULUI DE CLORAMINARE APLICAT LA TRATAREA APELOR NATURALE Teză susţinută pentru obţinerea titlului de doctor în domeniul de doctorat Inginerie Chimică.  Autor: Corneliu Bogatu, Data susţinerii: 30.04.2010, Conducător ştiinţific: Prof. Dr. Ing. Aurel IOVI, Referenţi ştiinţifici: Prof. Dr. Ing. Adrian Chiriac, Universitatea de Vest, Timisoara, C. S. I Dr. Ing. Cecilia SAVII, Institutul de Chimie al Academiei Române, Prof. Dr. Ing. Rodica PODE, Universitatea “Politehnica” din Timişoara. Publicata in Editura Politehnica Timisoara, aprilie 2010, Seria: 4 Inginerie Chimică Nr: ISSN: 1842-8223 ISBN 978-606-554-090-3, Nr. Pagini: 164 Nr. Figuri: 108 Nr. Tabele: 73 Nr. de titluri bibliografice: 169;  50 de exemplare.

Rezumat: Studiile realizate in teza de doctorat se refera la analiza formarii cloraminelor prin reactiile clorului cu amoniacul, in conditii similare celor din tehnologia tratarii apelor. S-a evidentiat ca amoniacul a reacţionat cu clorul prin formarea de cloramine şi prin reacţia de oxidare directă. S-a stabilit că formarea monocloraminei, dicloraminei si tricloraminei se realizeaza succesiv prin reactiile de substitutie si disproportionare. S-a evidentiat ca stabilitatea acestor compusi este dependenta de condiţiile de obţinere, raport masic clor:amoniac, concentratie, pH, timp. A fost determinata influenta factorilor asupra proceselor de cloraminare si clorinare la breakpoint. S-a stabilit posibilitatea oxidarii avansate a ferului si manganului din ape prin utilizarea bioxidului de clor si a cloritului. Au fost elaborate doua tehnologii brevetate, pentru tratarea apelor in scop potabil. Tehnologia de tratare a apelor de suprafaţă realizează formarea în concentraţii maxime a monocloraminei prin sinteza ei în două etape, reduce potenţialul de formare a compuşilor organici cloruraţi volatili şi nevolatili. Tehnologia pentru tratare a apelor de adâncime realizează îndepărtarea avansată a fierului şi manganului, conversia ionilor de amoniu în monocloramină, formarea în concentraţii minime a trihalometanilor.

/http://www.upt.ro/administrare/dgac1/file/2010-2011/Doctorat/Teze_doctorat_sustinute_2010.pdf

http://www.upt.ro/pdf/doctorat/Bogatu_Corneliu_Lista_lucrari_publicate.pdf