Inscriere cercetatori

Daca aveti cont Ad Astra si de Facebook, intrati pe pagina de profil pentru a da dreptul sa va logati pe site doar cu acest buton.

Site nou !

Daca nu va puteti recupera parola (sau aveti alte probleme), scrieti-ne la pagina de contact. Situl vechi se gaseste la adresa old.ad-astra.ro

Facebook

Teza de Doctorat, Corneliu Bogatu

CONTRIBUŢII ASUPRA PROCESULUI DE CLORAMINARE APLICAT LA TRATAREA APELOR NATURALE Teză susţinută pentru obţinerea titlului de doctor în domeniul de doctorat Inginerie Chimică.  Autor: Corneliu Bogatu, Data susţinerii: 30.04.2010, Conducător ştiinţific: Prof. Dr. Ing. Aurel IOVI, Referenţi ştiinţifici: Prof. Dr. Ing. Adrian Chiriac, Universitatea de Vest, Timisoara, C. S. I Dr. Ing. Cecilia SAVII, Institutul de Chimie al Academiei Române, Prof. Dr. Ing. Rodica PODE, Universitatea “Politehnica” din Timişoara. Publicata in Editura Politehnica Timisoara, aprilie 2010, Seria: 4 Inginerie Chimică Nr: ISSN: 1842-8223 ISBN 978-606-554-090-3, Nr. Pagini: 164 Nr. Figuri: 108 Nr. Tabele: 73 Nr. de titluri bibliografice: 169;  50 de exemplare.

Rezumat: Studiile realizate in teza de doctorat se refera la analiza formarii cloraminelor prin reactiile clorului cu amoniacul, in conditii similare celor din tehnologia tratarii apelor. S-a evidentiat ca amoniacul a reacţionat cu clorul prin formarea de cloramine şi prin reacţia de oxidare directă. S-a stabilit că formarea monocloraminei, dicloraminei si tricloraminei se realizeaza succesiv prin reactiile de substitutie si disproportionare. S-a evidentiat ca stabilitatea acestor compusi este dependenta de condiţiile de obţinere, raport masic clor:amoniac, concentratie, pH, timp. A fost determinata influenta factorilor asupra proceselor de cloraminare si clorinare la breakpoint. S-a stabilit posibilitatea oxidarii avansate a ferului si manganului din ape prin utilizarea bioxidului de clor si a cloritului. Au fost elaborate doua tehnologii brevetate, pentru tratarea apelor in scop potabil. Tehnologia de tratare a apelor de suprafaţă realizează formarea în concentraţii maxime a monocloraminei prin sinteza ei în două etape, reduce potenţialul de formare a compuşilor organici cloruraţi volatili şi nevolatili. Tehnologia pentru tratare a apelor de adâncime realizează îndepărtarea avansată a fierului şi manganului, conversia ionilor de amoniu în monocloramină, formarea în concentraţii minime a trihalometanilor.

/http://www.upt.ro/administrare/dgac1/file/2010-2011/Doctorat/Teze_doctorat_sustinute_2010.pdf

http://www.upt.ro/pdf/doctorat/Bogatu_Corneliu_Lista_lucrari_publicate.pdf