Inscriere cercetatori

Premii Ad Astra

premii Ad Astra

Asociația Ad Astra a anunțat câștigătorii Premiilor Ad Astra 2022: http://premii.ad-astra.ro/. Proiectul și-a propus identificarea și popularizarea modelelor de succes, a rezultatelor excepționale ale cercetătorilor români din țară și din afara ei.

Asociatia Ad Astra a cercetatorilor romani lanseaza BAZA DE DATE A CERCETATORILOR ROMANI DIN DIASPORA. Scopul acestei baze de date este aceea de a stimula colaborarea dintre cercetatorii romani de peste hotare dar si cu cercetatorii din Romania. Cercetatorii care doresc sa fie nominalizati in aceasta baza de date sunt rugati sa trimita un email la cristian.presura@gmail.com

Propuneri Ad Astra de modificare a metodologiei de concurs pentru DG ai INCD

Stimată doamnă ministru Monica Anisie,
Stimate domnule secretar de stat Dragoș Ciuparu,

Referitor la concursurile ce urmează a se organiza pentru pozițiile de directori generali ai unor Institute Naționale de Cercetare-Dezvoltare (INCD), vă aducem la cunoștință̆ o posibilă problemă pe care noi o considerăm importantă din HG Nr. 576/10.08.2016 care reprezintă baza legală pentru aceste concursuri. Unul dintre criteriile obligatorii pe care trebuie să le îndeplinească candidații este următorul:

c) are experienţă managerială dovedită de minimum 5 ani în activitatea de conducere a unei unităţi de cercetare-dezvoltare sau a unei structuri organizatorice (de exemplu, consiliu de administraţie, consiliu ştiinţific, laborator, secţie, departament).”

Având în vedere că în multe cazuri promovările pe poziții manageriale din cadrul INCD-urilor nu respectă criterii meritocratice, considerăm că această cerință exclude de facto mulți cercetători și posibili manageri performanți care nu sunt deja în conducerea INCD-urilor. Mai mult decât atât, cerința impune o experiență mai lungă decât un mandat. In continuare va propunem o serie de amendamente care au drept scop stimularea comunității științifice de a participa mai activ la viitoarele concursuri pentru pozițiile de directori generali pentru INCD:

  1. Vă propunem deci eliminarea acestei cerințe obligatorii, lăsând la latitudinea comisiei de concurs evaluarea abilităților manageriale ale candidaților.
  2. O altă modificare pe care o considerăm necesară este introducerea condiției obligatorii pentru candidați de a nu împlini vârsta de pensionare în decursul viitorului mandat. Această cerință se bazează pe faptul ca directorii generali de INCD-uri sunt funcționari publici, numiți în funcție prin Ordin de Ministru.

In același context, vă rugăm să ne puneți la dispoziție temeiul legal în baza căruia membrii Academiei Române sunt exceptați de la pensionarea obligatorie o dată cu împlinirea vârstei legale de pensionare și pot fi numiti in conducerile INCD-urilor.

Vă mulțumim anticipat.

Cu respect,

Membrii Asociației Ad Astra

06.03.2020