Inscriere cercetatori

Petiție pentru publicarea Ordinelor de numire in funcție a Directorilor Generali ai INCD-urilor

Stimată doamnă ministru Monica Anisie,

Stimate domnule secretar de stat Dragoș Ciuparu,

Subscrisa, Asociația Ad Astra, înregistrată în Registrul Special al Asociațiilor și Fundațiilor sub nr. 3089/A/2002, cu adresa de corespondență office@ad-astra.ro, reprezentată legal de Mihai Miclăuș, formulăm următoarea:

PETIȚIE

            în baza Ordonanței nr. 27 din 30 ianuarie 2002 privind reglementarea activități de soluţionare a petițiilor. 

Conform HG 24/2020 privind privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației și Cercetării (MEC), acesta are în coordonare 43 de Institute Naționale de Cercetare-Dezvoltare (INCD). Observăm că: 

(i) Ultima actualizare a paginii web [1] ce include Ordinele de numire ale directorilor generali precum și componența consiliilor de administrație ale acestora a fost făcută acum aproape patru ani.

(ii) În baza Ordinelor disponibile pe pagina web, multe din mandatele de director general fie au expirat, fie sunt aproape de a expira. 

(iii) Pentru 16 din cele 43 INCD-uri au fost organizate recent concursuri pentru ocuparea funcției de director general [2].

În contextul de mai sus, coroborat cu imaginea mai degrabă negativă creată în spațiul public de salariile directorilor generali de INCD-uri, este cel puțin regretabil că ministerul pe care-l conduceți se prevalează de prevederi legale asupra datelor cu caracter personal pentru a nu pune la dispoziția celor interesați Ordinele de numire în funcție.  Vezi cazul directorului general al IFIN-HH, în care MEC a refuzat cererea Federației Sindicale Hermes de a îi transmite ordinul de numire în funcție [3].

În speranța că sunteți adepții unei guvernări transparente și având în vedere imaginea INCDurilor în spațiul public, vă solicităm să ne transmiteți următoarele documente:

  • Ordinele în vigoare de numire a tuturor directorilor generali de INCD-uri aflate în coordonarea MEC.
  • Componența Consiliilor de Administrație ale INCD-urilor aflate în coordonarea MEC.
  • De asemenea, vă rugăm să actualizați pagina web de mai sus [1]. 

Vă mulțumim pentru solicitudine.

            Asociația Ad Astra,

            prin Mihai Miclăuș, reprezentant legal

_____________________________________________________________________________

1. http://www.research.gov.ro/ro/articol/3753/sistemul-de-cercetare-incd-institute-nationale-de-cercetare-dezvoltare-consiliile-de-administratie-ale-incd-aflate-in-coordonarea-ancsi

2. http://www.research.gov.ro/ro/articol/5162/minister-comunicare-concurs-de-selectie-pentru-functia-de-director-general-la-institutele-nationale-de-cercetare-dezvoltare

3. https://www.facebook.com/FederatiaHermes/posts/3694769200597943