Inscriere cercetatori

Premii Ad Astra

premii Ad Astra

Asociația Ad Astra a anunțat câștigătorii Premiilor Ad Astra 2022: http://premii.ad-astra.ro/. Proiectul și-a propus identificarea și popularizarea modelelor de succes, a rezultatelor excepționale ale cercetătorilor români din țară și din afara ei.

Asociatia Ad Astra a cercetatorilor romani lanseaza BAZA DE DATE A CERCETATORILOR ROMANI DIN DIASPORA. Scopul acestei baze de date este aceea de a stimula colaborarea dintre cercetatorii romani de peste hotare dar si cu cercetatorii din Romania. Cercetatorii care doresc sa fie nominalizati in aceasta baza de date sunt rugati sa trimita un email la cristian.presura@gmail.com

Comunicat Ad-Astra referitor la lipsa de transparență a ROSA

Stimată doamnă ministru Monica Anisie,

Stimate domnule secretar de stat Dragoș Ciuparu,

Având în vedere că Agenția Spațială Română (ROSA) este o instituție publică subordonată Ministerului Educației și Cercetării, conform Anexei 3 la HG 24/16.01.2020, vă aducem la cunoștință lipsa de transparență a acesteia, manifestată recent prin refuzul repetat de a pune la dispoziția noastră și a publicului orice informații relevante legate de competițiile pe care le administrează. 

            România este membră a Agenției Spațiale Europene (ESA) din decembrie 2011 și conform Legii 262/2011 „… contribuția financiară a României se suportă integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului-Autoritatea Natională pentru Cercetare Stiintifică, în limita prevederilor bugetare aprobate.” ROSA este autoritatea desemnată să reprezinte România în aplicarea Acordului cu ESA.

            Contribuția României la ESA este de două tipuri: fixă și pentru programe (opțională). În cazul contribuției opționale, România stabilește la ce programe opționale participă și cît contribuie (conform metodologiei Convenției ESA). Astfel, Contribuția României la programele opționale ESA începînd cu anul 2013 este: 

-8.104.000 euro pentru anul 2013, HG nr. 830/2013; 

-14.665.000 euro pentru anul 2014, HG nr. 1146/2014; 

-15.411.142 euro + 2.800.000 euro pentru anul 2015, HG 1146/2014 și HG 1018/2015; 

-18.943.000 euro pentru anul 2016, HG nr. 799/2016; 

-22.812.422 euro în anul 2017, nu a fost achitată; 

-34.563.549 euro pentru anul 2018, nu a fost achitată; 

-37.265.847 euro pentru anul 2019, nu a fost achitată.

            În mod normal o creștere a fondurilor cu 460 % alocate cercetării ar trebui salutată. Din păcate cercetătorul român interesat în a accesa aceste fonduri se lovește de o lipsă totală de transparență din partea ROSA.

            Vă informăm că Asociația Ad Astra a făcut până acum următoarele demersuri la care conducerea Agenției Spațiale Române a dat răspunsuri nesatisfăcătoare și incomplete:  

În data de 27.02.2020 Asociația Ad Astra a făcut o cerere de informații de interes public (link) pentru a obține informații legate de un singur program opțional, anume „Suport științific PRODEX”. Am primit un răspuns evaziv din partea ROSA (link răspuns) în care ni se spunea că toate informațiile sunt disponibile la Agenția Spațială Europeană (ESA).  

Ne-am adresat conducerii ESA solicitând clarificări. Răspunsul d-lui Michel Lazerges, Head of the PRODEX OFFICE (link răspuns ESA) arată fără echivoc că informațiile cerute trebuie puse la dispoziție de către partea romană, nu ESA. Mai mult, contrar celor menționate de către ROSA, se precizeazăcă „… biroul PRODEX nu selectionează activitătile ce vor fi implementate; PRODEX implementează activităti susținute de către Statele Participante.”, ceea ce arată că selecția proiectelor ce urmează să fie implementate este făcută de către partea romană (ROSA). 

În aceste condiții, în data de 12.03.2020 Asociația Ad Astra a făcut o nouă cerere de informații de interes public spre ROSA, de data aceasta cerând informații legate de toate programele opționale la care participă România (link).  

La cea de-a doua cerere am primit un răspuns la fel de nesatisfăcător (link răspuns). 

            * toate documentele la care se face trimitere mai sus, sunt anexate acestui email.

            Având în vedere cele de mai sus și existența în atenția publică a unei note de fundamentare pentru un HG privind plata celor aproape 96 de milioane de euro restante (link), reprezentând contribuția României la programele opționale ESA pentru anii 2017, 2018, respectiv 2019, și pentru a risipi orice dubii privind alocarea discretionară a acestor fonduri a căror sursă este bugetul de stat, vă rugăm să solicitați ROSA să facă publice următoarele informații: 

1. Pachetele de informații și ghidurile aplicantului (de la lansare și până în prezent) pentru toate programele opționale ESA la care participă România:
     

a) Lansatoare (Launchers),

b) Observarea pământului (Earth observation),

c) Zborul uman în spațiu (Human space flight),

d) Navigație (Navigation),

e) Tehnologie (Technology),

f) Telecomunicații și aplicații integrate ARTES (Telecomunications and integrated applications ARTES), 

g) Programe de securitate (Security related programmes – Space situational awareness SSA),

h) Suport științific PRODEX (Science support PRODEX);

2. Linkuri la paginile de web unde informațiile relevante pentru fiecare din aceste programe sunt disponibile cercetătorilor și posibililor aplicanți.

3. Ghidurile/regulamentele în baza cărora se face evaluarea proiectelor pentru competițiile de mai sus.

4. Lista evaluatorilor folosiți în cadrul acestor programe, defalcată pe fiecare competiție.

5. Lista tuturor proiectelor care au fost depuse începând de la lansarea programelor în România, împreună cu punctajele primite la evaluare.

6. Lista proiectelor finanțate, împreună cu numele directorului de proiect, durata fiecărui proiect și sumele contractate pe fiecare proiect începând de la lansarea programelor.

            În cazul în care nu vom primi informațiile cerute nici în urma prezentului demers, următorul pas va fi să ne adresăm instanței de contencios administrativ, în baza legii 544/2001.   

            Vă mulțumim anticipat.

            Cu respect,

            Membrii Asociației Ad Astra