Inscriere cercetatori

Premii Ad Astra

premii Ad Astra

Asociația Ad Astra a anunțat câștigătorii Premiilor Ad Astra 2022: http://premii.ad-astra.ro/. Proiectul și-a propus identificarea și popularizarea modelelor de succes, a rezultatelor excepționale ale cercetătorilor români din țară și din afara ei.

Asociatia Ad Astra a cercetatorilor romani lanseaza BAZA DE DATE A CERCETATORILOR ROMANI DIN DIASPORA. Scopul acestei baze de date este aceea de a stimula colaborarea dintre cercetatorii romani de peste hotare dar si cu cercetatorii din Romania. Cercetatorii care doresc sa fie nominalizati in aceasta baza de date sunt rugati sa trimita un email la cristian.presura@gmail.com

Text de votat

Textul de mai jos se poate edita de voi. Pentru a primi permisiunea scrieti-mi (Cristi Presura).

Conform opiniilor separate furnizate de către doi avocați contactați de Asociația Ad Astra, mandatele unora dintre directorii generali ai Institutelor Naționale de Cercetare-Dezvoltare au fost prelungite în mod ilegal la începutul acestui an. Potrivit informațiilor din spațiul public (un articol de pe blogul Doi Mici și un Anc ^1) cel puțin zece directori de Institute Naționale de Cercetare-Dezvoltare au depășit vârsta de pensionare (65 de ani). Informațiile actualizate recent de pe site-ul Ministerului Educației și Cercetării ^2 în care sunt prezentate conducerile Institutelor Naționale de Cercetare-Dezvoltare arată că ordinele de numire ale directorilor generali care au depășit vârsta de pensionare au fost prelungite. Dorim să atragem atenția în special asupra OMEC nr. 3263 din 14.02.2020 de  numire a directorului IFIN-HH care este pentru perioada 19.02.2020 – 30.12.2023, cu toate că dl. Nicolae Zamfir a împlinit  deja vârsta de 68 de ani. 

Având în vedere cele de mai sus cerem dnei ministru Monica Anisie și dlui secretar de stat Dragoș Ciuparu să ia urgent toate măsurile necesare pentru a se asigura că deciziile Ministerului Educației și Cercetării respectă toate legile în vigoare. Facem în acest caz referire la Art.11 al HG  576/2016 privind aprobarea metodologiei de concurs pentru ocuparea funcţiei de director general la Institutele Naţionale de Cercetare-Dezvoltare care precizează:
(3) Directorul general, numit în condiţiile alin. (1), încheie, în termen de maximum 30 de zile de la emiterea ordinului de numire, un contract de management cu conducătorul autorităţii publice în coordonarea căreia funcţionează INCD pe o durată de 4 ani, dar nu mai mult de data îndeplinirii condiţiilor de pensionare.
(7) În situaţia îndeplinirii de către directorul general în exerciţiu a obligaţiilor asumate prin contractul de management, la expirarea termenului prevăzut, părţile pot conveni prelungirea contractului, o singură dată, pe o perioadă de maximum 4 ani, dar nu mai mult de data îndeplinirii condiţiilor de pensionare.

Menționăm că, conform Art. 2 al acestui H.G. , “La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 73/2015 privind aprobarea Metodologiei de concurs pentru ocuparea funcţiei de director general la institutele naţionale de cercetare-dezvoltare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 112 din 12 februarie 2015.” În consecință, Ministerul Educației și Cercetării nu se poate folosi de HG 73/2015 pentru a prelungi niciunul dintre aceste ordine de numire. 

https://mic-mic-anc.ro/2020/01/21/vreme-trece-directorii-de-institute-nationale-de-cercetare-raman/
2  http://www.research.gov.ro/ro/articol/3753/sistemul-de-cercetare-incd-institute-nationale-de-cercetare-dezvoltare-consiliile-de-administratie-ale-incd-aflate-in-coordonarea-ancsi

 Nu uitati sa inchideti dupa editare cu „x” in stanga, pentru ca altcineva sa poata edita, 4. Dupa ce ati editat, dati Save si „Close” 5. Cu sageata rotunta se vad diversele versiuni. Aici se poate verifica mai detaliat cine a facut schimbarile si ce schimbari au fost.