Inscriere cercetatori

Premii Ad Astra

premii Ad Astra

Asociația Ad Astra a anunțat câștigătorii Premiilor Ad Astra 2022: http://premii.ad-astra.ro/. Proiectul și-a propus identificarea și popularizarea modelelor de succes, a rezultatelor excepționale ale cercetătorilor români din țară și din afara ei.

Asociatia Ad Astra a cercetatorilor romani lanseaza BAZA DE DATE A CERCETATORILOR ROMANI DIN DIASPORA. Scopul acestei baze de date este aceea de a stimula colaborarea dintre cercetatorii romani de peste hotare dar si cu cercetatorii din Romania. Cercetatorii care doresc sa fie nominalizati in aceasta baza de date sunt rugati sa trimita un email la cristian.presura@gmail.com

Comunicat Ad Astra referitor la modificarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a INCD-urilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.637/2003

Asociația Ad Astra a luat la cunoștință de propunerea de modificare a Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.637/2003.

Modificarea este formulata in mod specific in alineatul (2) al articolului 26. a cărui nouă formulare propusă este următoarea:

„(2) Consiliul ştiinţific este alcătuit din cercetători cu realizări deosebite în domeniu, salariaţi ai institutului naţional, aleşi pe 4 ani prin vot secret de către personalul de cercetare-dezvoltare și personalul auxiliar cu studii superioare din activitatea de cercetare-dezvoltare din cadrul institutului naţional.”

Având în vedere faptul că, in conformitate cu ART. 12 (1) OG 57/2002, atribuția principală a consiliului științific al unui INCD este:

elaborarea strategiei de cercetare- dezvoltare şi inovare a instituţiei sau a unităţii şi a programelor proprii de cercetare- dezvoltare şi inovare, precum şi luarea măsurilor necesare pentru realizarea acestora.” iar inconformitate cu Art. 9 din Legea 319/2002, “Personalul auxiliar cu studii superioare din activitatea de cercetare-dezvoltare, prevăzut la art. 6 lit. c), este format din specialişti din domenii şi profiluri diferite, prevăzute în nomenclatoarele de funcţii ale celorlalte sectoare de activitate“

noi considerăm că membrii consiliului științific trebuie aleși prin vot secret doar de către personalul de cercetare-dezvoltare. Subliniem, consiliul științific reprezintă cel mai înalt for științific dintr-un institut și prin urmare este esential ca membrii acestuia să fie aleși pe principii meritocratice, exclusiv din randul personalului de cercetare-dezvoltare, adică membrii institutului care sunt direct implicati in cercetare si care asigura excelența în sectorul lor de activitate.

Drept urmare, propunem următoarea formulare pentru alineatul (2) al articolului 26:

„(2) Consiliul ştiinţific este alcătuit din cercetători cu realizări deosebite în domeniu, salariaţi ai institutului naţional, aleşi pe 4 ani prin vot secret de către personalul de cercetare-dezvoltare din cadrul institutului naţional.”

Asociația Ad Astra