Inscriere cercetatori

Premii Ad Astra

premii Ad Astra

Asociația Ad Astra a anunțat câștigătorii Premiilor Ad Astra 2022: http://premii.ad-astra.ro/. Proiectul și-a propus identificarea și popularizarea modelelor de succes, a rezultatelor excepționale ale cercetătorilor români din țară și din afara ei.

Asociatia Ad Astra a cercetatorilor romani lanseaza BAZA DE DATE A CERCETATORILOR ROMANI DIN DIASPORA. Scopul acestei baze de date este aceea de a stimula colaborarea dintre cercetatorii romani de peste hotare dar si cu cercetatorii din Romania. Cercetatorii care doresc sa fie nominalizati in aceasta baza de date sunt rugati sa trimita un email la cristian.presura@gmail.com

Asociatia Ad Astra lanseaza documentul strategic: Lansarea programului competițional de Repatriere a Cercetătorilor din Diaspora.

 Având in vedere ca una dintre cele mai grave probleme cu care se confruntă sistemul de cercetare din România este lipsa resursei umane de înaltă calificare, competitiva pe plan internațional, acest instrument de finanțare își propune creșterea calitativă a resursei umane de care România are urgent nevoie. Astfel, obiectivul principal al acestei inițiative bugetare este realizarea unui salt calitativ în vederea recuperării decalajelor pe care România le înregistrează față de media UE si fata de țările din regiune. Acest obiectiv se poate îndeplini prin atragerea de cercetători de excelență din afara țării (români sau străini) pentru care începerea sau continuarea unei cariere de cercetare în România sa reprezinte o alternativa viabila. Prin acest instrument, urmează să se cheltuiască 300 milioane € in următorii 7 ani, impactul anticipat fiind in primul rând atragerea, reținerea, si inserarea în sistemul de cercetare din România a unui număr cat mai mare de cercetători de top din diaspora precum si cercetători valoroși din străinătate. Se așteaptă ca prin experiența dobândita în străinătate, acești cercetători sa deschidă direcții de cercetare noi sau sa aducă un plus de performata celor existente, sa formeze grupuri de cercetare solide, sa atragă la rândul lor alți cercetători din diaspora si nu in ultimul rând sa atragă noi fonduri de cercetare. Aria aplicațiilor pentru proiectele de repatriere sunt deschise oricărui domeniu de cercetare. Se urmărește ca proiectele din acest program de repatriere a diasporei sa atragă fonduri in cuantum echivalent sau mai mare decât bugetul alocat, iar numărul studenților la doctorat formați prin aceasta inițiativa sa reprezinte cel puțin dublul numărului de proiecte. Mai jos sunt prezentate punctual detaliile specifice ale acestui program competițional: 

 1) Țintește cercetătorii romani, sau straini, care sunt angajați de minim 5 ani (la data deschiderii competiției) cu normă întreagă in instituții (de cercetare / învățământ superior) din afara României. Directorul unui asemenea proiect poate sa fie de cetățenie română dar si de alta nationalitate, iar echipele de cercetare pot avea in componenta si cercetători străini. 

 2) O atenție deosebita este acordata acelor propuneri care includ atragerea de cercetători din diaspora (in afara directorului de proiect) care doresc sa se repatrieze. 

 3) Va funcționa după următorul sistem (criterii minime de eligibilitate): 

Condițiile minime de eligibilitate sunt prezentate mai jos, iar competiția se desfășoară pe patru paliere după cum urmează: 

– (EL) entry level: experiență minim 5 ani la o instituție din afara tarii. Maxim 6 ani de la terminarea PhD si minimum 3 articole (din care cel puțin un articol original) ca autor principal (sau autor corespondent) in zona roșie (adică top 25% din articole clasificate in funcție de SRI*=scor relativ de influenta). Buget pe 5 ani de max. 750 000 €. 

– (ER) experienced researcher: experiență minim 5 ani la o instituție din afara tarii. Maxim 10 ani de la terminarea PhD + minim 5 articole ca autor principal (sau autor corespondent) in zona roșie. Buget pe 5 ani de max. 1 000 000 €. 

– (SR) senior researcher: experiență minim 10 ani la o instituție din afara tarii + ΣSRIart cu (SRI≥2) >10. Buget pe 5 ani de max. 1 500 000 €. 

– (SER) senior excellence researcher: experiență minim 10 ani la o instituție din afara tarii. Buget pe 5 ani de max. 2 500 000 €. Autor principal/corespondent la min 1 articol într-o revista din grupul Nature (de ex. Nature Communications, Nature Astronomy, Nature Geosciences, etc.), Science, PNAS, Cells, sau reviste cu SRI ≥ 15, precum si coautor a minim 1 articol din aceeași categorie. 

4) Pentru repatriere se oferă finanțare pentru acoperirea integrala a costurilor de deplasare a directorului de proiect precum si a membrilor de familie (soț/soție si copii). Totodată se va asigura finanțarea necesara colaborărilor internaționale in cadrul proiectului, precum si participarea la conferințe de prestigiu si asigurarea finanțării costurilor asociate publicațiilor derivate din rezultatele proiectului. 

5) Se urmărește atragerea a unui număr de 25-50 de cercetători anual, cu o distribuție echilibrata pe discipline, iar bugetul anual pentru întreaga competiție se situează undeva in jurul sumei de 30-60 milioane €. 

6) Proiectele sunt finanțate pe 5 ani cu potențiala (in funcție de rezultate) prelungire pe încă 5 ani. Raportarea/evaluarea rezultatelor se va face anual. Rezultate: articole in reviste internaționale ISI cu factor de impact mare, atragerea in grupul de cercetare a altor cercetători romani care doresc sa se repatrieze, atragerea de postdoctoranzi, activități de outreach (inclusiv cărți), organizare de sesiuni la evenimente științifice internaționale importante. Prelungirea finanțării pe o perioada de încă 5 ani este condiționată de atragerea de fonduri in cuantum echivalent finanțării inițiale prin participare activă la competițiile naționale/internaționale de proiecte (i.e. ERC). Pentru cercetătorii care au atras deja fonduri in tara (din 2010 pana in prezent) prin proiecte de cercetare anterioare proiectului de finanțare, acestea vor fi considerate ca atragere de fonduri si vor conta la prelungire. 

7) Proiectele trebuie sa beneficieze de portabilitate in orice unitate de cercetare sau învățământ, de stat sau particular, de pe teritoriul României. Se prevede un ajutor financiar de portabilitate (de ex. relocare infrastructură). 

8) Salariul cercetătorilor ce vor fi angajați pe perioadă nedeterminată, în urma evaluării la 5 ani, va fi asigurat din bugetul MCI, prin contract cu instituția gazdă. 

9) Competițiile, pe toate cele 4 paliere, vor fi deschise anual (sau continuu). 

10) Legislația națională în domeniul abilitării va fi modificată, a.î. câștigătorii unor granturi de repatriere să aibă dreptul de a conduce doctorate. In cazul in care instituția gazda are in componenta si școala doctorală, este de așteptat ca directorul de proiect sa fie acceptat in școala doctorală respectivă. De asemenea pe durata desfășurării proiectului (de preferința in primii 2 ani) se așteaptă ca instituția gazda sa deschidă spre concurs cel puțin o poziție pe termen nedeterminat, concurs la care directorul de proiect poate participa. 

11) Evaluarea se va face strict cu experți internaționali excluzând cetățeni romani, foști cetățeni romani sau cei care se afla in procesul de dobândire a cetățeniei roman. Acești evaluatori vor fi nominalizați direct de CNCS pe baza unor criterii de selecție foarte riguroase (de exemplu, criteriile sa fie duble sau triple fata de cele ale aplicanților). 

________________________

*SRI sau scorul relativ de influenta este o mărime care reflectă, pentru o anumită revistă științifică, influența medie a unui articol din acea revistă într-un interval de 5 ani după publicare, prin luarea în considerare a numărului de citări primite de articolele din acea revistă, ponderate cu influența revistelor care citează articolele.