Inscriere cercetatori

Premii Ad Astra

premii Ad Astra

Asociația Ad Astra a anunțat câștigătorii Premiilor Ad Astra 2022: http://premii.ad-astra.ro/. Proiectul și-a propus identificarea și popularizarea modelelor de succes, a rezultatelor excepționale ale cercetătorilor români din țară și din afara ei.

Asociatia Ad Astra a cercetatorilor romani lanseaza BAZA DE DATE A CERCETATORILOR ROMANI DIN DIASPORA. Scopul acestei baze de date este aceea de a stimula colaborarea dintre cercetatorii romani de peste hotare dar si cu cercetatorii din Romania. Cercetatorii care doresc sa fie nominalizati in aceasta baza de date sunt rugati sa trimita un email la cristian.presura@gmail.com

Scrisoare deschisă privind sprijinirea și relansarea cercetării din România.

Stimate Domnule Prim-Ministru, 

Vă adresăm prezenta scrisoare cu motivul principal de a sprijini relansarea cercetării din Romania, cercetare care până în acest moment nu a beneficiat de o predictibilitate a finanțării. Lipsa cronică a competițiilor care să finanțeze cercetătorii competenți a dus fie la demotivarea acestora, fie la orientarea spre un cadru mai ofertant din străinătate. În ciuda unor investiții importante în infrastructură, performanțele cercetării fundamentale și aplicative (inclusiv de transfer tehnologic) din România au evoluat mult mai lent în comparație cu entități similare din alte state cu statut de dezvoltare comparabil. Acest lucru a dus din păcate la înregistrarea în domeniul cercetării și inovării a unor decalaje importante față de marea majoritate a țărilor Uniunii Europene. Asociația Ad Astra a propus de-a lungul anilor numeroase măsuri și obiective strategice de stimulare a cercetării pe termen mediu și lung. Printre acestea se numără și Pactul Național pentru Cercetare, pact asumat recent de majoritatea universităților de prestigiu din Romania, de anumite organizații importante, cât și de o serie de partide politice (sursa *).

Pentru a răspunde provocărilor actuale în domeniul Cercetare-Dezvoltare-Inovare (CDI), considerăm că este nevoie de o organizare a cercetării la nivel de minister astfel încât cercetarea sa beneficieze de o sursă de finanțare ampla, variată și predictibilă. În acest fel atingerea obiectivelor viitoarei strategii de specializare inteligentă, cercetare și inovare (2021-2027) poate deveni un proces fezabil. Prin acest comunicat asociația Ad Astra propune ministerelor și factorilor decidenți implicați în dezvoltarea și managementul resurselor umane, a activității de CDI, în primul rând ME și MCID, următoarele: 

  • Asumarea unui buget și a unui calendar anual de competiții de granturi pentru cercetarea fundamentală, inclusiv: Proiecte de cercetare postdoctorală (PD), Tinere echipe (TE), Proiect de cercetare exploratorie (PCE), Proiecte complexe de cercetare de frontieră (PCCF) și Proiecte de cercetare „ERC-like„;
  • Bugetarea corespunzătoare (mai consistentă decât în prezent, inclusiv la nivelul necesar salarizării echipelor de cercetare cu normă întreagă conform legislației existente, ceea ce bugetele actuale nu asigură) a fiecărui proiect (în funcție de nivelul de performanță al competiției) pentru a deveni ofertante pentru producerea de rezultate de CDI performante la nivel internațional, precum și pentru crearea de echipe de cercetare performante, stabile și sustenabile în timp; 
  • Asumarea unor mecanisme care să pună Școala Doctorală și doctorandul în postura reală de a putea livra rezultate în cercetare, crescând competitivitatea absolvenților în competițiile internaționale (de exemplu de tip ERC Starting Grants); 
  • Lansarea anuală de competiții pentru consorții de cercetare formate din universități, institute de cercetare și companii private, pentru dezvoltarea ecosistemului de cercetare public-privat, stimularea inovației, transferului tehnologic și dezvoltării de produse de înaltă tehnologie, inclusiv de tip: Bridge Grant (Transfer de cunoaștere la operatorul economic (BG), Proiect experimental demonstrativ (PED), Transfer la operatorul economic (PTE), Parteneriate (PCCA); 
  • Sponsorizarea start-up-urilor tehnologice prin astfel de proiecte; deducerea de impozit pentru firme care cofinanțează astfel de proiecte; deducerea de impozit pentru firme care realizează activități de cercetare și de cercetare-dezvoltare.

Prin implementarea celor 5 puncte considerăm ca cercetătorii performanți (inclusiv din diaspora) vor fi cu siguranță atrași de instituțiile de cercetare românești. Anul 2021 reprezintă pentru cercetare un an de vârf, în care atât Strategia Națională de Cercetare, Inovare si Specializare Inteligentă, cât și viitorul Plan Național CDI vor fi finalizate și adoptate și, mai mult, pentru prima dată se va face o evaluare a politicilor naționale în domeniul CDI, a guvernanței și arhitecturii instituționale, în vederea unei mai bune integrări în Spațiul European al Cercetării. Din aceste considerente sperăm că pentru actuala coaliție de guvernare va reprezenta o prioritate întreprinderea unor măsuri urgente in vederea creării unui program de finanțare predictibil si suficient de amplu pentru a se putea ajunge la ponderea de 1% din PIB pentru activitatea de CDI.

Asociația Ad Astra

(*)https://ad-astra.ro/2020/11/16/asociatia-ad-astra-lanseaza-pactul-national-pentru-cercetare