Inscriere cercetatori

Premii Ad Astra

premii Ad Astra

Asociația Ad Astra a anunțat câștigătorii Premiilor Ad Astra 2022: http://premii.ad-astra.ro/. Proiectul și-a propus identificarea și popularizarea modelelor de succes, a rezultatelor excepționale ale cercetătorilor români din țară și din afara ei.

Asociatia Ad Astra a cercetatorilor romani lanseaza BAZA DE DATE A CERCETATORILOR ROMANI DIN DIASPORA. Scopul acestei baze de date este aceea de a stimula colaborarea dintre cercetatorii romani de peste hotare dar si cu cercetatorii din Romania. Cercetatorii care doresc sa fie nominalizati in aceasta baza de date sunt rugati sa trimita un email la cristian.presura@gmail.com

Scrisoare deschisă adresată Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene privind publicarea documentelor de fundamentare care au stat la baza reformelor CDI menționate în Planul Național de Relansare și Reziliență.

Asociația “Ad Astra” a cercetătorilor români constată cu îngrijorare că noul Guvern se îndepărtează tot mai mult de prevederile Programului de guvernământ privind redresarea/stimularea sistemului național de Cercetare – Dezvoltare și Inovare (CDI). În loc să ne îndreptăm spre ținta promisă de 2% din PIB până în 2024 (1% finanțare publică + 1% finanțare privată), observăm că bugetul CDI pentru acest an este chiar mai mic în comparație cu cel de anul trecut. Adoptarea pe data de 10 februarie 2021, de către Parlamentul European, a Mecanismului de Redresare și Reziliență, conceput pentru a ajuta statele membre să combată efectele pandemiei de COVID-19, a adus o undă de speranță reală comunității științifice atât din România, cât si din celelalte țări ale Uniunii Europene. În timp ce aflăm că, prin acest nou Mecanism, multe țări europene își dublează sau chiar își triplează sumele alocate CDI, remarcăm din recentul document publicat pe pagina web a Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene că Planul Național de Relansare și Reziliență (PNRR) alocă doar suma de 510 milioane euro din totalul de 41 miliarde euro, deși solicitarea ministrului a fost de 2 miliarde euro1.

Din păcate, lucrurile însă nu se opresc aici; lectura documentului oferă o imagine haotică, lipsită total de profesionalismul necesar formulării cerințelor și priorităților majore ale sistemului național de CDI. Astfel, la pagina 42 la subcapitolul “Componenta III.4 Cercetare, Dezvoltare și Inovare” constatăm că doar Institutele Naționale de Cercetare și Dezvoltare ar trebui să fie reorganizate, dar nu se menționează nimic despre Institutele de Cercetare ale Academiei Române și nici despre modalitatea de evaluare, monitorizare și recunoaștere/bonificare a activității de cercetare in Universități. Tot la acest subcapitol, aflăm că printre marile priorități ale CDI din România sunt doar “acumulatorii de litiu”, „hidrogen verde”, “microelectronica”, “economia circulara pe baza de lână sau textile”, “bancă de gene vegetale” și „medicina genomică”, elemente aleatorii, dar în același timp țintite prin gradul lor de specificitate, în contextul în care România traversează cu greu o perioadă de pandemie și cercetarea  este puternic afectată atât de subfinanțare, cât și de lipsa reformelor de fond. Mai departe, la pagina 107 aflăm cu stupoare că, de fapt, reformele pentru “III.4 „Cercetare, Dezvoltare și Inovare:” sunt de fapt altele decât cele menționate la pagina 42, iar din cele 7 reforme menționate aici, doar una singura face parte din cele prezentate la pagina 42.

În această situație dramatică, Asociația “Ad Astra” solicită Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene publicarea documentelor de fundamentare care au stat la baza reformelor CDI menționate în documentul PNRR. Cerem, de asemenea, să fie precizate argumentele care au stat la baza formulării acestor priorități, potențialul lor existent în prezent în domeniile prioritare, gradul de noutate a acestora și perspectiva ca o eventuală finanțare a acestora să fie rentabilă.

De asemenea, solicităm ca Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene să precizeze cuantumul sumelor (din totalul de 510 milioane euro) care sunt, de fapt, destinate cheltuielilor de cercetare-dezvoltare, așa cum sunt ele încadrate de Manualul Frascati și în consecință, sunt (sau ar trebui sa fie) raportate în statistici. Aceste cheltuieli nu ar trebui sa includă cheltuieli cu activități administrative (cum ar fi unele reforme), evaluările, cheltuielile de comercializare, proiectare, transfer tehnologic, și altele asemenea, pe care ar fi focalizate formulările propuse.

De asemenea, solicităm reformularea priorităților de reformă ale “Cercetării, Dezvoltării și Inovării” din PNRR pe baza unei fundamentări riguroase, prin consultarea, în primul rând, a cercetătorilor de vârf din Romania și din diaspora românească.

Asociația “Ad Astra” își exprimă disponibilitatea de a sprijini forurile tutelare ale CDI în formularea riguroasă și bine fundamentată a reformelor prioritare.

1 https://mfe.gov.ro/wp-content/uploads/2021/03/4d80e680489af9b765ce1a17a4166b14.pdf