Inscriere cercetatori

Premii Ad Astra

premii Ad Astra

Asociația Ad Astra a anunțat câștigătorii Premiilor Ad Astra 2022: http://premii.ad-astra.ro/. Proiectul și-a propus identificarea și popularizarea modelelor de succes, a rezultatelor excepționale ale cercetătorilor români din țară și din afara ei.

Asociatia Ad Astra a cercetatorilor romani lanseaza BAZA DE DATE A CERCETATORILOR ROMANI DIN DIASPORA. Scopul acestei baze de date este aceea de a stimula colaborarea dintre cercetatorii romani de peste hotare dar si cu cercetatorii din Romania. Cercetatorii care doresc sa fie nominalizati in aceasta baza de date sunt rugati sa trimita un email la cristian.presura@gmail.com

Comunicat Ad Astra privind recomandarea Curții de Conturi de decuplare a universităților de cercetare și schimbarea standardelor minimale pentru profesori

Asociația Ad Astra a luat notă de Raportul Curții de Conturi într-un document emis și intitulat “Scrisoarea cu recomandări nr. 40.488/20.05.2019 transmisă ca urmare efectuării în cursul anului 2019 a acțiunii cu tema ‘Auditul performanței administrării bazei didactice de studiu și cercetare, deținută de instituțiile de învățământ superior’”, link https://cdn.edupedu.ro/wp-content/uploads/2021/05/ME-audit-anonimizat.pdf

Considerăm că prin acest Raport, Curtea de Conturi aduce în discuție observații ancorate în realitatea din universități, cum ar fi încărcarea normelor didactice acolo unde activitatea de cercetare este minimală sau faptul că – în condițiile actuale – statul de funcții în universități se fundamentează principial pe norma didactică, neexistând și norma de cercetare. Cu toate acestea, unele dintre recomandările făcute de către Curtea de Conturi nu vin in sprijinul activității de cercetare din universități, ci dimpotrivă,  duc practic la eliminarea cercetării din universități, ceea ce reprezintă imixtiuni inadmisibile cu activitatea universităților și cu precădere cu activitatea CNATDCU. 

În acest sens, Curtea de Conturi a emis în raportul din 2019 un set de recomandări în direcția modificării criteriilor minimale CNATDCU “în sensul cuprinderii unor indicatori minimali care să evalueze cu prioritate activitatea didactică”. Criteriile CNATDCU actuale sunt perfectibile, dar nu în direcția sugerată de Curtea de Conturi. În prezent, criteriile minime pentru cercetare în universități sunt cu mult sub nivelul exigențelor din multe instituții de învățământ superior la nivel mondial, drept dovadă faptul ca nicio universitate românească nu se afla in Top 500 Shanghai. Reducerea lor și mai mult este o tendință de a minimiza relevanța cercetării în sistemul educațional românesc și care ne întoarce la perioade în care criteriile minime nu diferențiau în niciun fel competitiv cadrele didactice cu activități de cercetare de cele cu activitate exclusiv didactică. 

Reamintim, că în prezent, fiecare facultate are libertatea de a impune propriile criterii peste cele minimale și că aceste criterii privesc în marea lor majoritate activitatea didactică. Prin urmare, prioritizarea la nivel național a criteriilor minimale pe linie didactică – coroborată cu tendința facultăților de a evalua performanța personalului didactic tot pe aceeași linie – ar transforma universitățile în instituții axate exclusiv pe predare. Daca ar fi aplicată o asemenea recomandare, universitățile și-ar pierde caracterul lor actual de universități și s-ar transforma în scoli postliceale, vocaționale. În consecință, Romania s-ar întoarce în scurt timp în rândul țărilor subdezvoltate, lipsite de universități competitive, un stadiu pe care l-a depășit cu greu. Prin prezentul comunicat, Ad Astra este în dezacord cu decuplarea universităților de cercetare și schimbarea standardelor minimale pentru profesori ca urmare a recomandărilor formulate de Curtea de Conturi.