Inscriere cercetatori

Premii Ad Astra

premii Ad Astra

Asociația Ad Astra a anunțat câștigătorii Premiilor Ad Astra 2022: http://premii.ad-astra.ro/. Proiectul și-a propus identificarea și popularizarea modelelor de succes, a rezultatelor excepționale ale cercetătorilor români din țară și din afara ei.

Asociatia Ad Astra a cercetatorilor romani lanseaza BAZA DE DATE A CERCETATORILOR ROMANI DIN DIASPORA. Scopul acestei baze de date este aceea de a stimula colaborarea dintre cercetatorii romani de peste hotare dar si cu cercetatorii din Romania. Cercetatorii care doresc sa fie nominalizati in aceasta baza de date sunt rugati sa trimita un email la cristian.presura@gmail.com

Comunicat privind finanțarea cercetării de excelență, prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR)

Asociația Ad Astra a observat că de curând Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării (MCID) a lansat spre dezbatere publica ghidurile pentru finanțarea cercetării de excelență, prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR). Printre aceste ghiduri se numără și ghidul (sursa *) pentru „Dezvoltarea unui program pentru atragerea resurselor umane înalt specializate din străinătate în activități de cercetare, dezvoltare și inovare” care are ca principal scop „atragerea resursei umane înalt specializate din afara României în vederea recuperării decalajelor pe care țara noastră le înregistrează față de media UE și față de țările din regiune.” Așa cum Ad Astra a menționat în mai multe rânduri (sursa **), lipsa cronică a competițiilor care să finanțeze cercetătorii competenți a dus fie la demotivarea puternică a acestora, fie la orientarea pe termen mediu si lung (chiar definitiv) spre un cadru mai ofertant din străinătate. Acest lucru a dus din păcate la înregistrarea în domeniul cercetării și inovării a unor decalaje din ce in ce mai mari față de marea majoritate a țărilor Uniunii Europene. 

În urma analizei ghidului pentru „Dezvoltarea unui program pentru atragerea resurselor umane înalt specializate din străinătate în activități de cercetare, dezvoltare și inovare” Asociația Ad Astra a observat o serie de deficiente, care în opinia noastră neremediate la timp nu vor duce la un procent avansat de atragere și în același timp reținere în țara a resurselor umane înalt specializate din străinătate în activități de cercetare. În acest sens mai jos prezentăm o listă cu deficiențele pe care noi le semnalăm, precum și propunerea unor măsuri care să le remedieze.

La punctul 5, „Criterii de eligibilitate” se menţionează:

  • a) „Directorul de proiect, la momentul depunerii propunerii de proiect cercetător de excelență din străinătate, a gestionat proiecte internaţionale CDI în ultimii 3 ani, în afara României cel puțin 90% din timp, cu un buget de 300 000 EUR per proiect 
  •  În opinia Ad Astra impunerea unei limite arbitrare de 3 ani pentru a demonstra atragerea de fonduri nu reprezintă un interval de timp care să ofere garanția că un cercetător este de top sau cu înaltă calificare. Există cercetători de top din străinătate care au dezvoltat proiecte importante in perioade mai mari de timp, eventual cu bugete cu un ordin de magnitudine peste limita de 300 000 EUR stipulată. De asemenea ținem să menționăm că impunerea unui buget atras de 300 000 EUR reprezintă o limită arbitrară, mai ales că vor exista și cercetători de top din alte tari in afară de EU și care doresc eventual să aplice la un asemenea call. Ca urmare varianta propusă de Ad Astra la acest criteriu de eligibilitate este următoarea:

Directorul de proiect, la momentul depunerii propunerii de proiect cercetătorul de excelență din străinătate, a gestionat in cariera sa proiecte internaționale CDI …

  • b) La „ANEXA 4 – Domenii ştiinţifice”, am observat că există o limitare punctuala a domeniilor științifice. În Anexa 4 sunt prezentate ca eligibile doar o serie de domenii, iar alte domenii importante de cercetare nu sunt deloc menţionate. Ca urmare asociația Ad Astra propune extinderea domeniilor de cercetare eligibile conform manualului Frascati (sursa ***). În acest sens menționăm tabelul 2.2 (Fields of R&D classification) din manualul Frascati în care sunt prezentate foarte clar principalele domenii de cercetare și care, în opinia Ad Astra, trebuie să se regăsească și în ANEXA 4 – Domenii științifice a ghidului aplicantului pentru acest call.
  • c) De asemenea ținem sa menționăm ca pentru relansarea cercetării din România, simpla atragere pe o perioada de 24-36 de luni a resurselor umane înalt specializate din străinătate în activități de cercetare nu este suficientă. Este nevoie de un program de atragere dar și de reținere pe termen mediu si lung a acestor cercetători. În acest sens este nevoie ca in acest call să se stipuleze o serie de măsuri, printre care menționăm oferirea posibilității participării la ocuparea prin concurs a unei poziții de cercetător (CS I/profesor) in instituția gazda in primele 12 luni de proiect. În acest fel nu numai că se creează condițiile de atragere, dar și de reținere a cercetătorilor de top in România. În plus, in acest fel se vor crea și condițiile necesare pentru ca studenții care încep un PhD sub umbrela unui astfel de proiect sa poată să își continue și să termine tezele de doctorat într-un timp rezonabil. Altfel, cel mai probabil că se va ajunge în situația în care după 24-36 de luni de la începerea proiectului, cercetătorii de top inițial atrași prin proiect se vor întoarce în instituțiile de unde au plecat, lucru care evident nu sprijină relansarea si revigorarea sistemului de cercetare din România. 

Din aceste considerente sperăm că veți lua serios în considerare sugestiile făcute de asociația Ad Astra, și ca atare sperăm să se creeze nu numai condițiile necesare dar și suficiente pentru atragerea și totodată pentru reținerea unui număr cat mai mare de cercetători înalt specializați din străinătate în activități de cercetare în România. 

Asociația Ad Astra

(*) https://www.research.gov.ro/uploads/pnrr/suport-pentru-sectorul-privat-cercetare-dezvoltare-i-inovare/i8_ghidul-aplicantului.pdf

(**) https://ad-astra.ro/2022/02/14/scrisoare-deschisa-catre-domnul-ministru-ioan-marcel-bolos/

(***) http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/science-and-technology/frascati-manual-2015_9789264239012-en#page61