Inscriere cercetatori

Premii Ad Astra

premii Ad Astra

Asociația Ad Astra a anunțat câștigătorii Premiilor Ad Astra 2022: http://premii.ad-astra.ro/. Proiectul și-a propus identificarea și popularizarea modelelor de succes, a rezultatelor excepționale ale cercetătorilor români din țară și din afara ei.

Asociatia Ad Astra a cercetatorilor romani lanseaza BAZA DE DATE A CERCETATORILOR ROMANI DIN DIASPORA. Scopul acestei baze de date este aceea de a stimula colaborarea dintre cercetatorii romani de peste hotare dar si cu cercetatorii din Romania. Cercetatorii care doresc sa fie nominalizati in aceasta baza de date sunt rugati sa trimita un email la cristian.presura@gmail.com

Proiectul de lege a invatamantului superior nu este gata.

Scrisoare deschisa catre doamna Ligia Deca,
Ministrul Educatiei Nationale.

Textul integral al scrisorii (pdf).

Stimată doamnă ministru,

Deşi reprezintă un progres faţă de versiunea anterioară, în
proiectul Legii învăţământului superior persistă o serie de probleme
grave, inclusiv discordanţe fundamentale şi paralelisme cu legislaţia
românească şi europeană a cercetării. Aceste divergenţe privesc, cel
puţin:

(1) incoerenţa generală a utilizării termenului de `cercetare’ sau `cercetare-dezvoltare’
cu efecte grave pentru contabilitatea şi statistica cercetării şi pentru aderarea la OCDE;

(2) incoerenţa sistemului de coduri de etică şi integritate a
cercetării, divergenţa cu Codul european de conduită pentru
integritatea cercetării (ALLEA) în multe privinţe, inclusiv definiţia plagiatului;

(3) incoerenţa obligaţiilor universităţilor ca instituţii publice de cercetare
cu prevederile legii cercetării (OG57/2002)

(4) contradicţiile între proiectul de lege, Statutul personalului de cercetare (L319/2004)
şi Codul Muncii (L53/2003);

(5) grave confuzii privind regimul drepturilor intelectuale şi relaţia cu publicarea
în regim deschis, inclusiv cu publicarea tezelor de doctorat;

O analiză aprofundată a textului nu este posibilă în cele 10 zile de
discuţie publică. Fiind o lege paralelă cu legislaţia cercetării din România,
în ce priveşte activităţile de cercetare-dezvoltare, şi folosind definiţii diferite,
contradicţiile şi incoerenţele se întâlnesc la tot pasul.

Solicităm retragerea proiectului de lege şi adoptarea unei legi a învăţământului
superior şi a cercetării, care să normeze cercetarea din universităţi şi din
celelalte instituţii publice de cercetare în mod unitar, coerent
cu legislaţia naţională şi europeană.

Cu deosebit respect,

Asociaţia Ad Astra.