Articolele autorului Mircea Adrian Focsa
Link la profilul stiintific al lui Mircea Adrian Focsa

Quality EHR – developer’s perspective

Manifestarea organizată de Asociaţia Prorec Romania reprezintă debutul unei serii de evenimente prevăzute a se desfăşura pe parcursul a 3 ani în cadrul reţelei tematice EHR-QTN, sprijinite de CE prin programul cadru 7. Obiectivul principal îl constituie analiza aspectelor de ordin tehnic, economic şi legislativ cu privire la dezvoltarea sistemelor EHR în Romania şi gradul de conformitate al sistemelor româneşti cu noile criterii europene

Read more
Criteria for Classification of Medical Information
Mixing open learning with classical teaching methods
Bio-View – a User-Friendly Interface for Computer Simulations in Systems Biology
Data Management and networking for physician – patient related activities in the health system
A Telemedicine Network-Solution For Remote Areas?
EHR Integration of Medical Algorithms
Quality certification of Romanian EHR systems
The quality of the fragment obtained by liver biopsy for staging chronic hepatitis
Web-based calculator for cardiovascular disease risk estimation