Inscriere cercetatori

Asociatia Ad Astra a cercetatorilor romani lanseaza BAZA DE DATE A CERCETATORILOR ROMANI DIN DIASPORA. Scopul acestei baze de date este aceea de a stimula colaborarea dintre cercetatorii romani de peste hotare dar si cu cercetatorii din Romania. Cercetatorii care doresc sa fie nominalizati in aceasta baza de date sunt rugati sa trimita un email la cristian.presura@gmail.com

Magdalena-Aurelia Dianu

Magdalena-Aurelia Dianu

Regia Autonomã Tehnologii pentru Energia Nuclearã (RATEN) - Institutul de Cercetãri Nucleare, Piteşti, .

E-mail: trimite un mesaj.

Pagina web a instituţiei: http://www.nuclear.ro

Urmareste linkul ResearcherID pentru toate articolele cercetatorului: H-6084-2013. Tabelul detaliat al articolelor este in josul paginii.

Nascut(a) in: 1967

Interese: Spectrometrie LSC, Condiţionare deşeuri nucleare, Spectrofotometrie, Fluorimetrie, Spectrometrie ICP

flag Detalii:
Cercetare în domeniul condiţionãrii deşeurilor nucleare:
* Analize spectrometrice bazate pe lichide scintilatoare (LSC);
* Tehnici de prelevare a probelor radioactive;
* Metode de preparare probe radioactive (spectrometrie de absorbţie, oxidare, mãsurãri directe, separare radionuclizi);
* Condiţionare deşeuri lichide radioactive de joasã şi medie activitate: deşeuri lichide organice, deşeuri apoase.

flag Details:
Radioactive waste conditioning researh:
* Liquid Scintillation Counting spectrometry;
* Radioactive wastes sampling techniques;
* Radioactive sample preparation methods (absorbtion spectrometry, combustion, direct countings, radio nuclides separation);
* Low and Intermediate Level liquid radioactive wastes conditioning: organic liquid wastes, aqueos wastes.

Publicații selectate:

* Aurelia Magdalena DIANU and Mirela OLTEANU, Tritium evaluation in graphite radioactive waste by microwave acid digestion, Revue Roumaine de Chimie, 59 (1), 2014.

* Magdalena Dianu, Tritium analysis in hydraulic oil waste by oxidation technique, Elsevier, Fusion Engineering and Design, Volume 87, Issues 7-8, 2012.

* Magdalena Dianu, Corneliu Podinã, Traian Zaharescu, Comparative Study of Organic Solvents Waste Sample Solubilization and Oxidation Techniques for Analysis by Liquid Scintillation Counting, Revista de Chimie, 60 (5), 2009.

* MAGDALENA DIANU, CORNELIU PODINA, TRAIAN ZAHARESCU, A Method for the Activity Evaluation of Low Energy Beta Emitters by Liquid Scintillation Counting Technique, Revista de Chimie, 58 (12), 2007.

* Magdalena DIANU, Corneliu Podinã, The safety of environment in final disposal of Ultima Gold scintillation liquid cocktail used for determination of radioactive content in various samples at Cernavoda Nuclear Power Plant, Editura Academiei Române, Revue Roumaine de Chimie, 52 (5), 2007.

* Magdalena Dianu, Corneliu Podina, Traian Zaharescu, Statistica si compensarea erorilor de masurare in evaluarea radioactivitatii deseurilor cu solventi organici, Revista de chimie, 57 (7), 2006.

* Dianu Magdalena, Conditioning matrices of liquid scintillation cocktails contaminated with tritium, American Nuclear Society, Fusion science and technology, 48 (1), 2005.

* Magdalena Dianu, Nicoleta Deneanu, Corneliu Podinã, Studii asupra procesãrii deşeurilor lichide organice, Revista de chimie, 56 (11), 2005.