Inscriere cercetatori

Asociatia Ad Astra a cercetatorilor romani lanseaza BAZA DE DATE A CERCETATORILOR ROMANI DIN DIASPORA. Scopul acestei baze de date este aceea de a stimula colaborarea dintre cercetatorii romani de peste hotare dar si cu cercetatorii din Romania. Cercetatorii care doresc sa fie nominalizati in aceasta baza de date sunt rugati sa trimita un email la cristian.presura@gmail.com

Constantin Munteanu

Avatar

Institutul National de Recuperare, Medicina Fizica si Balneoclimatologie, Laborator Culturi Celulare, Bucuresti, .

E-mail: trimite un mesaj.

Pagina web a instituţiei: http://bioclima.ro/
Pagina web personala: http://ebiosafety.ro/

Urmareste linkul ResearcherID pentru toate articolele cercetatorului: F-4672-2011. Tabelul detaliat al articolelor este in josul paginii.

Nascut(a) in: 1978

Interese: biologie celulara, biochimie, factori naturali terapeutici

flag Detalii:
EDUCAţIE şI PERFECţIONARE:
2003-2009 DOCTORAT IN BIOLOGIE, teza: Rãspunsul glial la litiu şi apa mineralã litiniferã MARIA de la Malnaş-Bãi - relevanta acestuia în terapia maniaco-depresiei"
2001-2003 Universitatea din Bucuresti, Facultatea de Biologie, Master Neurobiologie
1996-2000 Universitatea din Bucuresti, Fac de Biologie
2002 Max Planck Institute, Andechs, Germania, Human Ethology
2003 Institutul de Biologie şi Patologie Celularã "N. Simionescu", curs de perfecţionare: "De la biologia celularã la medicina secolului XXI"
Mai 2004 Neuroscience Course, International Brian Research Organization, Facultatea de Biologie, Universitatea din Bucureşti,

EXPERIENţÃ ÎN ACTIVITATEA DE CERCETARE:

"Corelaţie intre impactul sistemic al apelor minerale bogate în litiu şi modificãrile moleculare induse celulelor gliale in vitro" - Programul VIASAN, Director de proiect; Proiect finanţat de Academia de ştiinţe Medicale, 2003-2005
"Studiul la nivel celular şi molecular al efectelor radiaţiei laser asupra celulelor normale şi patologie" - Programul VIASAN, Executant, proiect coordonat de Dr. Gabriela Zamfirescu, 2003-2004
"Mecanisme de protecţie hormonalã a cardiomiocitelor supuse stressului oxidativ" - Programul VIASAN, Executant, proiect coordonat de Dr. Gabriela Zamfirescu, 2004-2006
"Studii in vitro privin mecanismul fibrogenezei induse de citotoxicitatea metalelor" - Programul CERES, Executant, proiect coordonat de Prof. Dr. Dana Iordãchescu, 2004-2006;
CAPACITATI: Modernizarea infrastructurii de cercetare în vederea testãrii capacitãţii terapeutice a factorilor naturali din staţiuni balneare prin studii imunologice, de biologie celularã şi fiziologice realizate de laboratoare specializate ale Institutului Naţional de Recuperare, Medicinã Fizicã şi Balneoclimatologie, Responsabil de contract, 2007-2009;
PARTENERIATE: Studiu complex medico-biologic în vederea utilizãrii inovative a factorilor potenţial terapeutici din salinã şi peşterã în sãnãtate şi turism balneoclimatic; soluţii de modelare a acestora, Executant, proiect coordonat de CP II, Dr. Iuri Gh. Simionca, 2008-2011

flag Details:
EDUCATION:
2003 - 2009 Ph.D. in biology to Bucharest University
Ph.D. Thesis Title: Glial response to lithium and lithium mineral waters relevance for manic-depression therapy.
1996-2000 Bucharest University, Faculty of Biology Licence Diploma in Medical Biology BcS
2001-2003 Bucharest University, Faculty of Biology Master Diploma in Neurobiology MSc
2002 Max Planck Institute, Andechs, Germany Certification in Human Ethology

Publicații selectate:

* Mihaela Antonina Cãlin, Marian Romeo Cãlin, Constantin Munteanu, Determination of the complex refractive index of cell cultures by reflectance spectrometry, THE EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL PLUS, 129:116, 2014.

* Constantin Munteanu, Diana Munteanu, Delia Cinteza, Lithium – trace element with neurological effects in affective disorders, 8th FENS Forum of Neuroscince 2012, Barcelona, Spain,, 2012.

* Muntenau C., Munteanu D., Zamfirescu G. & Zarnescu O. , CELLULAR AND MOLECULAR IMPACT OF LITHIUM AND LITHIUM MINERAL WATER MARIA FROM MALNAS-BAI ON GLIAL CELLS, Abstract A236.13, published in FENS Forum Abstracts, Vol 3, 2006.

* Constantin Munteanu, Diana Ciobotaru, Gabriela Zamfirescu, Otilia Zarnescu, Lotus Mester, CYTOLOGICAL ASPECTS OF GLIAL CELLS AFTER TREATMENT WITH LITHIUM MINERAL WATERS, EDS B. GRUEV, M. NIKOLOVA AND A. DONEV, PROCEEDINGS OF THE BALKAN SCIENTIFIC CONFERENCE OF BIOLOGY, 2005.

* Constantin Munteanu, Diana Ciobotaru, Gabriela Zamfirescu, Otilia Zãrnescu, Lotus Meşter, Inositol phosphate metabolism and lithium action on glial , 60th Harden Conference – Inositol Phosphates and Lipids – Regulation and Function, 13-18 august 2005, Ambleside, Lake District, UK, 2005.

* Constantin Munteanu, Gabriela Zamfirescu, Diana Ciobotaru, Cristina Chiţonu, Otilia Zãrnescu, Adriana Sarah Nica, Influence of lithium mineral waters on glial cell cultures, Conferinţa Internaţionalã BioScience2004 - from molecules to organisms, , Glasgow, Marea Britanie, 2004.