Inscriere cercetatori

Daca aveti cont Ad Astra si de Facebook, intrati pe pagina de profil pentru a da dreptul sa va logati pe site doar cu acest buton.

Site nou !

Daca nu va puteti recupera parola (sau aveti alte probleme), scrieti-ne la pagina de contact. Situl vechi se gaseste la adresa old.ad-astra.ro

Facebook

Finite energy Seiberg-Witten moduli spaces on 4-manifolds bounding Seifert fibrations

Domenii publicaţii > Matematica + Tipuri publicaţii > Articol în revistã ştiinţificã

Autori: Liviu I. Nicolaescu

Editorial: Communications in Analysis and Geometry, 8, p.1027-1096, 2000.

Rezumat:

Lucrarea contzine un studiu detaliat al spatziului de monopoli Seiberg-Witten de energie finita pe o 4-varietate care margineste o fibrare Seifert. O consecintza a acestui studiu este o generalizare substanztiala ale unor rezultate anterioare ale lui Froyshov privind complexitatea aritmetica a 4-varietatzilor negativ definite care marginesc o sfera Brieskorn. We perform a detailed study of the moduli space of finite energy Seiberg-Witten monopoles on a 4-manifold bounding Seifert fibrations. As a consequence, we substantially extend earlier results of Froyshov on the arithmetic complexity of negative definite 4-manifolds bounding Brieskorn spheres.

Cuvinte cheie: teorie gauge, ecuatzii eliptice cu derivate partziale, topologie // gauge theory, elliptic pde's, topology