Articolele autorului Liviu Nicolaescu
Link la profilul stiintific al lui Liviu Nicolaescu

An Invitation to Morse Theory

The book covers the theoretic oundations of Morse theory and describes severalold and new applications.

Read more
The Reidemeister Torsion of 3-Manifolds
Seiberg-Witten invariants and surface singularities
Finite energy Seiberg-Witten moduli spaces on 4-manifolds bounding Seifert fibrations

Lucrarea contzine un studiu detaliat al spatziului de monopoli Seiberg-Witten de energie finita pe o 4-varietate care margineste o fibrare Seifert. O consecintza a acestui studiu este o generalizare substanztiala ale unor rezultate anterioare ale lui Froyshov privind complexitatea aritmetica a 4-varietatzilor negativ definite care marginesc o sfera Brieskorn. We perform a detailed study of the moduli space of finite energy Seiberg-Witten monopoles

Read more
Lattice points inside rational simplices and the Casson invariant of Brieskorn spheres

Demonstram o formula explicita de calculare a numarului de puncte laticiale din interiorul unui simplex cu coordonate ratzionale dupa care folosim aceasta formula pentru a arata ca invariantul Casson al unei sfere omologice Brieskorn este egal cu invariantul Seiberg-Witten. We prove an explicit formula describing the number of lattice points inside a rational simplex which we then use to show that the Casson invariant of a Brieskorn sphere is equal

Read more
Seiberg-Witten invariants of lens spaces

In aceastra lucrare demonstram ca invariantzii Seiberg-Witten ai unui spatziu lenticular determina si sunt determinat de invariantul Casson-Walker si torsiune Reidemeister--Turaev a acestui spatziu. We prove that the Seiberg-Witten invaraints of a lens space determine and are determined by its Casson-Walker invaraint and its Reidemeister-Turaev torsion.

Read more
Notes on Seiberg-Witten theory

In aceasta carte prezentam in detaliu, si cu multe exemple, o colectzie de principii, tehnici si aplicatzii necesare in studii de teoria gauge si aplicatziile ei in geometrie si topologie. Cartea contzine calcule complete a invariantzilor Seiberg-Witten a marii majoritatzi de suprafetze algebrice simplu conexe, folosind doar metoda factorizarii a lui Witten. De asemenea prezentam o noua metoda de decupare si lipire a invariatzilor Seiberg-Witten

Read more