Inscriere cercetatori

Premii Ad Astra

premii Ad Astra

Asociația Ad Astra a anunțat câștigătorii Premiilor Ad Astra 2022: http://premii.ad-astra.ro/. Proiectul și-a propus identificarea și popularizarea modelelor de succes, a rezultatelor excepționale ale cercetătorilor români din țară și din afara ei.

Asociatia Ad Astra a cercetatorilor romani lanseaza BAZA DE DATE A CERCETATORILOR ROMANI DIN DIASPORA. Scopul acestei baze de date este aceea de a stimula colaborarea dintre cercetatorii romani de peste hotare dar si cu cercetatorii din Romania. Cercetatorii care doresc sa fie nominalizati in aceasta baza de date sunt rugati sa trimita un email la cristian.presura@gmail.com

BIST Techniques for Distributed Systems

Domenii publicaţii > Stiinte ingineresti + Tipuri publicaţii > Tezã de masterat (nepublicatã)

Autori: Enyedi Szilard

Editorial: 2001.

Rezumat:

Administrarea la distan?? a testelor distribuite DBIST se poate realiza în mai multe moduri, cel mai rapid fiind desigur prin folosirea unei leg?turi ?i a unui protocol proprietar ?i dedicat între modulul de administrare ?i modulul de testare propriu zis de pe teren. Se pot dezvolta îns? sisteme de administrare mai generalizate, reutilizabile ?i în alte domenii de testare; astfel de sisteme ofer? ?i o interfa?? de acces mai simpl? la func?iile de testare. Aceste sisteme se pot baza pe tehnici CORBA sau DCOM, pe Java RMI sau socket uri; tehnologiile Internet fiind mai ieftine pe distan?e mari ?i în plin? dezvoltare, se pot implementa sisteme bazate pe Web; cum leg?turile radio/infraro?ii/laser sunt foarte utilizate în scopuri civile, dar ?i industriale, se pot folosi ?i acestea în DBIST; telefonia mobil? este, de asemenea, un candidat bun pentru acest scop, datorit? infrastructurii existente.

Rezultate
=========
­ Pachet software de control al DBIST, implementat în limbajul Java, bazat pe leg?turi prin CORBA;
­ Pagini de Web (fi?iere HTML) care înglobeaz? scripturi PHP, accesibile prin Internet, care accept? cereri de teste ?i genereaz? dinamic pagini de Web cu rezultatele ob?inute;
­ Fi?iere WML, accesibile prin Internet/re?eaua de telefonie GSM, cu care se pot porni diferite teste DBIST.
­ Aprofundarea cuno?tin?elor despre testarea distribuit?, servere de Web, programarea în PHP, WML ?i accesul Internet prin re?eaua de telefonie mobil?. The MsC thesis discusses three methods of „remote control” for distributed built-in self-test: Java/CORBA, Web/PHP and WML/WAP/PHP.

Cuvinte cheie: Java,CORBA,Web,PHP,WML,PHP,BIST,DBIST,testing,distributed testing // Java,CORBA,Web,PHP,WML,PHP,BIST,DBIST,testing,distributed testing